GIỚI THIỆU

 
 • Cơ cấu tổ chức phòng Đào tạo   

  Cơ cấu tổ chức phòng Đào tạo

  Tổng biên chế của Phòng là 10 người, trong đó có 01 Phó giáo sư, 02 Tiến sỹ, 01 giảng viên cao cấp, 03 thạc sỹ, 03 đang học cao học và 01 cử nhân.

  10/08/2020 14:35

 • Các hệ đào tạo   

  Các hệ đào tạo

  Nhà trường có các hệ đào tạo: 1. CHÍNH QUY TẬP TRUNG 2. VĂN BẰNG 2 (CHÍNH QUY) 3. LIÊN THÔNG/ HOÀN THIỆN ĐẠI HỌC (CHÍNH QUY/VỪA LÀM VỪA HỌC) 4. VỪA LÀM VỪA HỌC

  24/12/2014 11:13

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Đào tạo- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình