THÔNG BÁO ĐÀO TẠO

Kế hoạch tuyển sinh đại học hệ liên thông (VLVH) năm 2014

12/12/2014 9:16:23 AM
Kế hoạch tuyển sinh đại học hệ liên thông (VLVH) năm 2014 và thời khóa biểu ôn thi tuyển sinh đại học hệ liên thông (VLVH)
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Đào tạo- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình