BẢN TIN

CÁC BIỂU MẪU DANH CHO SINH VIÊN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1/21/2021 10:24:36 AM

CÁC BIỂU MẪU DÀNH CHO SINH VIÊN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Mẫu đơn đăng ký học chương trình 2

2 Mẫu đơn chuyển điểm các HP tương đương

3. Mẫu đơn xin nghỉ học và bảo lưu kết quả

4. Mẫu đơn xin tiếp tục học trở lại sau thời gian tạm nghỉ

5. Mẫu đơn xét tốt nghiệp ( Dành cho sv Tốt nghiệp muôn)

6. Mẫu đơn xin xét tốt nghiệp sớm.

7. Mẫu đơn xin miễn, giảm HP GDTC

8. Mẫu đơn xin miễn, giảm HP GDQP

9. Mẫu đơn đăng ký test UDCNTT

Tải các biểu mẫu ở link bên dưới:

Những tệp tin đính kèm:
Các Tin đã đăng

  Hội nghị trực tuyến Giáo dục đại học năm 2020 1/6/2021 7:59:26 AM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Đào tạo- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình