GIỚI THIỆU

CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

11/1/2017 9:26:19 AM
Trường Đại học Quảng Bình công bố chuẩn đầu ra của các ngành đang đào tạo.

 

Vui lòng bấm vào đường Link dưới đây để xem!

 

http://quangbinhuni.edu.vn/Dai-Hoc-Quang-Binh/PortalNews/Ba_cong_khai/Chuan_iau_ra/503/0

 

.

Các Tin đã đăng

  Giới thiệu về Phòng Đào tạo 12/24/2014 2:16:02 PM

  Các hệ đào tạo 12/24/2014 11:13:20 AM

  Thông tin lĩnh vực Khoa học công nghệ của phòng Đào tạo 3/14/2014 10:38:01 AM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Đào tạo- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình