GIỚI THIỆU

Các hệ đào tạo

12/24/2014 11:13:20 AM
Nhà trường có các hệ đào tạo: 1. CHÍNH QUY TẬP TRUNG 2. VĂN BẰNG 2 (CHÍNH QUY) 3. LIÊN THÔNG/ HOÀN THIỆN ĐẠI HỌC (CHÍNH QUY/VỪA LÀM VỪA HỌC) 4. VỪA LÀM VỪA HỌC

A. TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

1. CHÍNHQUY TẬP TRUNG

Tuyển sinh 23 ngành: ĐHSP Vật lý; Ngữ văn; Lịch sử; Hóa học; Sinh học; Toán học; Giáo dục Tiểu học; Giáo dục Mầm non; ĐH Chính trị; Kế toán; Ngôn ngữ Anh; Quản trị kinh doanh; Công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử; Công nghệ phần mêm; Luật; Nuôi trồng thủy sản; Địa lý du lịch; Quản lý Tài nguyên và Môi trường; Phát triển nông thôn;...

Thời gian đào tạo hệ chính quy 4 năm, sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân đạihọc. 

2. VĂN BẰNG 2 (CHÍNH QUY)

Dành cho người đã có một bằng đạihọc, tuyển sinh vào tháng 8 hàng năm: 

Thời gian đào tạo hệ văn bằng 2 trong2 năm rưỡi, sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân phù hợp trình độ của vănbằng đó.

3. LIÊN THÔNG/ HOÀN THIỆN ĐẠI HỌC (CHÍNH QUY/VỪA LÀM VỪA HỌC)

 Dành cho người đã tốt nghiệp caođẳng. Tuyển sinh tất cả các ngành trường được phép đào tạo hệ chính quy, mộtnăm 2 đợt: 

       Đợt1: tháng 3-4 hàng năm (tại trường).

Đợt 2: tháng 10-11 hàng năm (tại trường).

Thời gian đào tạo hệ liên thông từ 1,5năm đến 2 năm, sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân phù hợp với ngành vàhệ đào tạo.

 4. VỪA LÀM VỪA HỌC

 Tuyển sinh tất cả các ngành trườngđược phép đào tạo hệ chính quy:

 Tuyển sinh một năm 2 đợt: 

       Đợt1: tháng 3-4 hàng năm (tại các địa phương hoăc tại trường).

Đợt 2: tháng 10-11 hàng năm (tại các địa phương hoăc tại trường).

Thời gian đào tạo hệ vừa làm vừa học:4 năm, sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Cử nhân nhân phù hợp với ngành và hệđào tạo.

B. TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1. CHÍNHQUY TẬP TRUNG

Tuyển sinh 25 ngành: CĐ SP Toán – Tin; Lý – Tin; Hóa; Sinh- Thể dục; Văn- Sử; Địa- Giáo dục công dân; Tiếng Anh; Tiểu học; Mầm non; Âm nhạc;Công tácxã hội; Việt Nam học; Tiếng Anh; Kế toán; Quản trị kinhdoanh; Công nghệ thông tin; CNkỹ thuật điện-điệntử; CN Xây dựng giao thông; CN Xây dựng dân dụng; Nuôi trồng thủy sản; Chănnuôi; Lâm nghiệp...

Thời gian đào tạo 3 năm, sinh viên tốt nghiệp được cấpbằng Cử nhân cao đẳng.

2. VĂN BẰNG 2 (CHÍNH QUY)

Dành cho người đã có một bằng đạihọc, tuyển sinh vào tháng 8 hàng năm: 

Thời gian đào tạo hệ văn bằng 2 trong 2 năm rưỡi, sinhviên tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân phù hợp trình độ của văn bằng đó.

3. LIÊN THÔNG/HOÀN THIỆN ĐẠI HỌC (CHÍNH QUY/VỪA LÀM VỪA HỌC)

Dành cho người đã tốt nghiệp TCCN,tuyển sinh vào tháng 10 hàng năm.

Thời gian đào tạo hệ liên thông từ 1 năm rưỡi đến 2năm, sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân cao đẳng phù hợp với ngành vàhệ đào tạo.

4. VỪA LÀM VỪA HỌC

Tuyển sinh tất cả các ngành nhàtrường đã đào tạo trình độ cao đẳng chính quy:

Tuyển sinh một năm 2 đợt: 

+ Đợt 1: tháng 3-4 hàng năm (tại cácđịa phương hoăc tại trường).

+ Đợt 2: tháng 10-11 hàng năm (tạicác địa phương hoăc tại trường).

+ Thời gian đào tạo 3 năm, sinh viêntốt nghiệp được cấp bằng Cử nhân cao đẳng.

Các Tin đã đăng
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Đào tạo- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình