CHUẨN ĐẦU RA

Chuẩn đầu ra ngành Lâm nghiệp, trình độ Đại học

7/6/2015 10:31:54 AM
Đào tạo kỹ sư Lâm nghiệp có kiến thức và kỹ năng thiết kế, chỉ đạo thực hiện các công trình xây dựng và phát triển rừng; điều tra, đánh giá tài nguyên thiên nhiên, rừng và môi trường, quy hoạch lâm nghiệp và quản lý sử dụng đất lâm nghiệp; nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và công nghệ lâm nghiệp.

CHUẨN ĐẦU RA

Ngành đào tạo: Lâm nghiệp (Forestry)

Trình độ đào tạo: Đại học

I. MỤC TIÊU CHUNG

Có phẩmchất chính trị vững vàng, kiên định với con đường lãnh đạo của Đảng, có đạođức, sức khỏe và nền tảng kiến thức chuyên môn tốt. Đào tạo kỹ sư có kiến thức và kỹ năng thiết kế, chỉ đạo thực hiện các côngtrình xây dựng và phát triển rừng; điều tra, đánh giá tài nguyên thiên nhiên,rừng và môi trường, quy hoạch lâm nghiệp và quản lý sử dụng đất lâm nghiệp;nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và công nghệ lâm nghiệp.

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ

1.Yêu cầu vềkiến thức:

- Nắmvững các kiến thức cơ sở về toán cao cấp, sinh lý thực vật, di truyền, sinhthái rừng, đất rừng, thực vật rừng, GIS và viễn thám, ..

- Nắm vững cáckiến thức chuyên ngành về nguyên lý, giải pháp và kỹ thuật tạo rừng, phục hồi,làm giàu rừng, nuôi dưỡng rừng, khai thác và sử dụng lâm sản ở các vùng kinh tế- sinh thái khác nhau.

- Nắm vữngcơ sở lý luận, nguyên lý, phương pháp tổ chức và thực hiện các công việc điềutra, đánh giá tài nguyên rừng, quy hoạch lâm nghiệp và xây dựng các phương án sảnxuất kinh doanh trong lĩnh vực lâm nghiệp.

- Có kiếnthức cần thiết về kinh tế lâm nghiệp và tài nguyên, quản lý dự án lâm nghiệp,quản lý bảo vệ tài nguyên rừng, phát triển lâm nghiệp cộng đồng, và pháp luậtlâm nghiệp.

- Có trình độtin học văn phòng và tin học ứng dụng trong nông lâm nghiệp.

- Có kiếnthức ngoại ngữ (400 điểm Toeic nội bộ), có thể giao tiếp thành thạo với ngườinước ngoài; có thể khai thác tài liệu nước ngoài về ngành lâm nghiệp;

2.Yêu cầy vềkỹ năng:

+ Kỹ năng cứng

·       Xây dựngđược các phương thức quản lý tài nguyên, các phương thức lâm sinh áp dụng tronglâm nghiệp;

·       Lập và thựchiện được các dự án liên quan đến lâm nghiệp;

·       Thực hiệnđề tài nghiên cứu khoa học, phân tích đánh giá hiệu quả của các phương thức lâmsinh;

·       Có kỹ nănglàm việc theo nhóm, quản lý nhóm, làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu đểnâng cao trình độ chuyên môn, có khả năng thích ứng nhanh với yêu cầu nghềnghiệp, chịu được áp lực trong công việc;

·       Có khả năngnghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ liên quan đến lâm nghiệp;

·       Có khả năngtổ chức và thực hiện các khóa tập huấn về lĩnh vực lâm nghiệp;

·       Có khả nănggiao tiếp, soạn thảo các mẫu văn bản thông thường, văn bản ngành, đàm phán,diễn thuyết và thuyết trình trước đám đông;

·       Có kỹ năngtruyền thông, sử dụng được các phương tiện hỗ trợ;

·       Tổ chức vàthực hiện được các hoạt động vườn ươm từ thu hái hạt giống, gieo ươm, gây tạocây con;

·       Tổ chức vàthực hiện được điều tra, quy hoạch rừng;

·       Tổ chức vàthực hiện được các biện pháp kỹ thuật lâm sinh nhằm nuôi dưỡng, tái phục hồi vàlàm giàu rừng;

·       Kiến tạođược rừng trồng và tái phục hồi được rừng tự nhiên;

·        Xây dựng và thực hiện được các phương án nuôidưỡng, bảo vệ rừng;

·       Có kỹ năngtổ chức lao động, điều hành tổ chức sản xuất trong phạm vi xí nghiệp lâm nghiệpvà đội sản xuất;

·       Có kỹ năngtổng hợp, phân tích, đánh giá, dự báo, xây dựng kế hoạch và viết báo cáo

+ Kỹ năng mềm:

·       Có khả năngchơi một số môn thể thao để nâng cao sức khỏe;

·       Nhiệt tìnhtham gia các họat động xã hội, cơ quan và các tổ chức;

3.Yêu cầu vềthái độ:

- Lập trường tư tưởng vững vàng, tư cách đạođức tốt.

- Nhiệt tình, năng động, sáng tạo trongcông việc, yêu ngành, yêu nghề, nghiêm túc, khách quan, trung thực.

- Tôn trọng đồng nghiệp, có ý thức học hỏi.

4.Vị trí  làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

+ Các cơ quankiểm lâm, cảnh sát môi trường, vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên.

+ Các doanhnghiệp có liên quan tới tài nguyên rừng và môi trường.

+ Các cơ quanquản lý nhà nước về nông lâm nghiệp, quản lý tài nguyên và môi trường các cấp.

+ Các cơ quannghiên cứu, đào tạo và tư vấn các cấp về nông lâm nghiệp và lâm đặc sản.

+ Các tổchức quốc tế, phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp và phát triểnnông thôn, bảo vệ tài nguyên và môi trường .v.v.

5.Khả nănghọc tập và nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:

·       Có khả năng tự học tập,nghiên cứu khoa học theo đúng chuyên ngành đào tạo;

·       Có khả năngtiếp tục học sau đại học các ngành: Lâm nghiệp; Quản lý tài nguyên rừng và môitrường; Lâm học; Quản lý bảo vệ rừng; Nông lâm kết hợp;

6.Các chươngtrình, tài liệu và chuẩn quốc tế đã tham khảo:

·Đại học Vinh, Chuẩn đầu ra ngành Quản lý tài nguyênrừng và môi trường.

·Đại học Nông- Lâm Thái nguyên, Chuẩn đầu ra ngành Lâmnghiệp; Nông lâm kết hợp; Quản lý rừng;

·Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc, Chuẩn đầu ra ngànhlâm nghiệp.

III. CHUẨN ĐU RA CA CHƯƠNG TRÌNH

Sau khi tốt nghip,các kỹ sưngành Lâm nghiệp có kh năng:

1. Tiếp cn kiến thc, công ngh và k năng s dng c thiết bị hin đi trong nh vcViễn thám, Quy hoạch lâmnghiệp, Xây dựng các quy trình kỹ thuật liên quan đến quản lý và phát triển tàinguyên rừng.

2. Có khả năng chuyển giao khoa học công nghệ đếnngười dân

3. Phân tích, x s liu thc nghim áp dng kết quả trong các lĩnh vực quản lý bảo vệ; Lâm học; Điều tra;Quy hoạch rừng.

4. Tổ chức làm việc nhóm có khoa học và hiệu quả,đánh giá, huy động khả năng tham gia các bên liên quan trong quán lý tài nguyênrừng, phát triển cộng đồng.

5. Phân tích tình hình thực tế, đề xut gii pháp kỹ thuật liên quan đến lâm nghiệp để không ngữngnâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tiết kiệm sức lao động.

6. Trình bày kết quả thiết kế, nghiên cứu mới cóảnh hưởng tích cực đến phát triển ngành lâm nghiệp

7. Hiu biết v xã hi, môi trưng, biết được các phong tục tập quán ngườidân ở các vùng sâu, vùng xa khi làm việc với cộng đồng.

8. Sử dụngthiết bị, máy móc hiện đại để nghiên cứu khoa học, áp dụng thực tiễn sản xuất.

9. S dụng các phn mm chuyên dùng để tính toán, phân tích, đánh giá và đưa ra những kếtluận khoa học chính xác.

10. Giao tiếp ngoi ngữ tốt,truy cứu tài liệu chuyên ngành bằng tiếng anh.

IV. HI  VIỆC LÀM

Sau khi tốt nghip,các kỹ sưngành Lâm nghiệp có th:

1. Đảm nhậnđược các công việc liên quan đến kỹ thuật lâm sinh, quản lý tài nguyên rừng,phát triển cộng đồng.

2. Tư vn, thiếtkế chương trình quản lý tài nguyên cho các dự án nước ngoài

3. Làm vic ccơ quan qun lý có liên quan đến phát triển lâm nghiệp

4. Giảng dạy ở các trường Đại học, Cao đẳng vàTrung cấp chuyên nghiệp với các học phần cơ sở ngành, chuyên ngành lâm nghiệp.

5. Xây dựng các quy trình kỹ thuật sản xuất lâmnghiệp

6. Đánh giá tài nguyên chính xác, khoa học

7. Nghiên cứu khoa hc thuc c nh vực về lâm nghiệp.

8. Làm tại các trung tâmchuyển giao khoa học và công nghệ


 V. QUAN HỆ GIA CÁC MC TIÊU ĐÀO TO VI CHUN ĐU RA

 

 

 

                  Mc tiêu Đào tạo

 

Chuẩn đầu ra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

Kiến thức

Kiến thức cơ bn

x

 

x

 

 

 

x

 

 

 

Kiến thức cơ s ngành

x

 

 

x

 

x

 

 

x

 

Kiến thức chuyên ngành

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kỹ năng

 

 

 

 

Cng

Tư vấn

x

x

 

x

 

 

x

 

x

x

Thiết kế

x

 

x

x

 

x

 

 

x

x

Tổ chức thi công

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

Vận hành

x

 

 

 

x

 

x

x

x

 

Quản lý, điều hành

 

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Mm

Phân tích và xử lý thông tin

x

 

x

 

x

x

 

 

 

 

Gii quyết vn đề

x

x

 

 

x

 

 

x

x

 

Giao tiếp

 

x

 

 

 

 

x

 

 

x

Làm vic theo nhóm

 

x

 

x

 

x

x

 

x

 

Ngoi ngữ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

Thái độ

Ý thức trách nhim

 

 

 

x

 

 

x

 

x

 

Ý thức k lut và tác phong công nghip

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

   

VI. QUAN HỆ GIA NIDUNG CÁC HC PHN VI CHUN ĐU RA

 

Các học phần

Chuẩn đầu ra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nhng Nguyên lý cơ bn của CN Mác - Lênin

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

Sinh thái rừng

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

Lâm học nhiệt đới

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

Trồng rừng

x

x

 

 

x

 

 

x

 

 

Lâm nghiệp xã hội

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

Nông lâm kết hợp

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

Đo đạc lâm nghiệp

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Khai thác và vận chuyển lâm sản

 

x

 

 

x

 

 

 

x

 

Phòng chống cháy rừng

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Điều tra và quy hoạch rừng

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

Đa dạng sinh học

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

GIS và viên thám

Cây rừng

x

 

 

 

 

 

 

x

x

 

Cây rừng

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

Giống cây rừng

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

Bệnh cây rừng

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Thống kê ứng dụng trong lâm nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

Sanr lượng rừng

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

VII. QUAN HỆ GIA NI DUNG CÁC HC PHN VI CƠ HI VIỆC LÀM

 

                       Các học phần

Cơ hội việc làm

1

2

3

4

5

6

7

8

Nhng Nguyên lý cơ bn của CN Mác - Lênin

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinh thái rừng

x

 

x

x

x

 

x

x

Lâm học nhiệt đới

 

x

x

x

x

 

x

x

Trồng rừng

x

x

x

x

x

 

x

x

Lâm nghiệp xã hội

 

x

 

x

 

 

x

 

Nông lâm kết hợp

 

x

 

x

 

x

 

 

Đo đạc lâm nghiệp

 

 

 

x

 

 

 

x

Khai thác và vận chuyển lâm sản

x

x

x

x

x

x

x

x

Phòng chống cháy rừng

x

x

 

x

x

 

x

 

Điều tra và quy hoạch rừng

 

x

 

x

 

x

 

 

Đa dạng sinh học

x

 

 

x

 

x

 

x

GIS và viên thám

Cây rừng

x

x

x

x

 

x

 

x

Cây rừng

x

 

 

x

x

 

x

x

Giống cây rừng

x

 

 

x

 

 

x

x

Bệnh cây rừng

 

x

 

x

 

 

x

x

Thống kê ứng dụng trong lâm nghiệp

x

x

 

x

x

 

x

x

Sản lượng rừng

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

                                                                                                            HIỆUTRƯỞNG

                                       (Đã ký)

 

                                                                                                               PGS. TS. Hoàng Dương Hùng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Đào tạo- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình