CHUẨN ĐẦU RA

Chuẩn đầu ra ngành Cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử

2/22/2012 10:04:57 AM
Đào tạo những kỹ sư trình độ cao đẳng ngành Công nghệ Kỹ thuật điện-điện tử có phẩm chất chính trị vững vàng, có tư cách đạo đức và sức khỏe tốt, có nền tảng kiến thức toán và khoa học cơ bản; có cơ sở, kiến thức chuyên môn vững vàng; có những kỹ năng thực hành cơ bản và kỹ năng làm việc nhóm, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành Công nghệ Kỹ thuật điện-điện tử.

 

CHUẨN ĐẦU RA

Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử

                        Electrical engineering-electronics  technology

Trình độ đào tạo: Cao đẳng


I. MỤC TIÊU CHUNG

Đào tạo những kỹ sư trình độ cao đẳng ngành Công nghệ Kỹ thuật điện-điện tử có phẩm chất chính trị vững vàng, có tư cách đạo đức và sức khỏe tốt, có nền tảng kiến thức toán và khoa học cơ bản; có cơ sở, kiến thức chuyên môn vững vàng; có những kỹ năng thực hành cơ bản và kỹ năng làm việc nhóm, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành Công nghệ Kỹ thuật điện-điện tử.

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ

1.  Yêu cầu về kiến thức, trình độ chuyên môn:

Hiểu biết các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiểu biết và học tập làm theo tấm gương đạo đức và Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Sinh viên có khả năng áp dụng các kiến thức lý thuyết về toán học, khoa học ứng dụng để thực hiện tính toán kỹ thuật, giải quyết các bài toán kỹ thuật thường gặp trong kỹ thuật điện-điện tử.

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các ký hiệu trong các bản vẽ kỹ thuật điện-điện tử, các tiêu chuẩn về ngành điện như TCVN, IEC, IEEE, các nguyên tắc về ký hiệu, đánh số, các sơ đồ vận hành, các mạch điều khiển tự động, các mạng viễn thông, quản lý trong hệ thống điện quốc gia.

Đọc, hiểu, vẽ và triển khai được các bản vẽ điện-điện tử thông dụng.

Sinh viên có thể tính toán, thiết kế, bóc tách khối lượng, hiểu và triển khai thi công được từ các bản vẽ kỹ thuật điện, các bản vẽ mạch điện tử, các mạch điện điều khiển tự động như bản vẽ sơ đồ nguyên lý, bản vẽ thiết kế, bản vẽ bố trí mặt bằng thiết bị, bản vẽ shopdrawing.

Thiết kế, tính toán, lựa chọn các thiết bị điện-điện tử thường dùng trong lưới điện cung cấp điện và hệ thống điện chiếu sáng, các tủ điều khiển tự động, các nhà máy tự động hóa.

Trang bị sinh viên những kiến thức cơ bản về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, phân loại, ký hiệu, cách sửa chữa của các loại khí cụ điện, các thiết bị điện tử thường dùng trong hệ thống điện.

Biết thêm về một số sơ đồ căn bản về nguyên lý điều khiển, vận hành chung của các dây chuyền sản xuất tự động hóa.

Nắm vững về lý thuyết nghề theo cấp đào tạo, có trình độ phân tích, giải thích các vấn đề thuộc về chuyên ngành được đào tạo, thiết kế được các mạch điện thông dụng, các mạch điện tự động hóa, các mạch điện tử phục vụ trong sản xuất và đời sống thuộc lĩnh vực điện khí hóa và cung cấp điện.

Có kiến thức về an toàn và tổ chức sản xuất an toàn cho phân xưởng, xí nghiệp.

2.  Yêu cầu về kỹ năng:

+  Kỹ năng cng:

Kiểm tra, bảo dưỡng được các thiết bị điện-điện tử thông dụng trong công nghiệp và dân dụng.

Kiểm tra, bảo dưỡng, lắp đặt, sửa chữa các mạch điện-điện tử các máy sản xuất thông thường và phổ biến trong điện khí hóa và dân dụng.

Biết cách kiểm tra, thay thế các phần hư hỏng của các mạch điện điều khiển các máy sản xuất bán tự động, tự động, máy công nghiệp nặng.

Thành thạo việc lập trình và lắp đặt mạch điếu khiển cho các cơ cấu sản xuất tự động hóa, các dây chuyền tự động hóa dùng PLC vừa và nhỏ.

+  Kỹ năng mm:

Phân tích và xử lý thông tin khi có tình huống xảy ra về phần điện-điện tử, nắm được nguyên nhân gây ra sự cố, biết khai thác tái nguyên trên mạng, các tái liệu trên các trang web chuyên ngành để nâng cao trình độ và khả năng xử lý công việc.

Giải quyết vấn đề khi xảy ra các vấn đề về điện do mình phụ trách hoặc các vấn đề liên quan đến công việc mình phụ trách. Đặt ra các phương án giải quyết và biết cách biện luận logic chọn ra phương án giải quyết tốt nhất theo tình hình thực tế.

Giao tiếp hòa đồng với mọi người, luôn cố gắng học hỏi nâng cao trình độ, học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước. Sống có đạo đức, trách nhiệm và cố gắng hoàn thành tốt mọi công việc được giao.

Làm việc theo nhóm khi có yêu cầu về công việc để có thể phát huy hết khả năng của mọi thành viên đảm bảo công việc được hoàn thành theo yêu cầu. Biết được điểm mạnh, điểm yếu của mọi người mà có sự giúp đỡ nhau trong công việc, trong cuộc sống cũng như có sự phân công công việc một cách hợp lý, khoa học.

Ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ tương đương TOEIC nội bộ đạt 350 điểm, có khả năng đọc hiểu tốt các tài liệu chuyên ngành bằng ngoại ngữ.

3. Yêu cầu về thái độ:

Hiểu biết đường lối, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Có đạo đức nghề nghiệp.

Có tinh thần kỷ luật cao, có tác phong công nghiệp trong lao động nghề nghiệp.

Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn ngành điện-điện tử. Biết đúc kết các kinh nghiệm để nâng cao kỹ năng tư duy, kỹ năng lập luận logic của bản thân.

Có tinh thần tự học, tự cấp nhật kiến thức chuyên ngành một cách liên tục.

4. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:

Thiết kế và lắp đặt hệ thống điện,các cơ cấu điện tử, tự động hóa trong dân dụng và công nghiệp mức độ vừa và nhỏ.

Làm việc tại các cơ quan, xí nghiệp sản xuất tự động hóa như nhà máy xi măng, nhà máy gạch ngói, nhà máy sản xuất ôtô…

Làm việc tại các công trình xây dựng với vai trò phụ trách cung cấp điện,thi công các tủ điện tự động hóa cho các máy thi công phục vụ cho hoạt động xây dựng, quản lý, triển khai thi công cho đội thi công mà mình phụ trách thực hiện các hạng mục về điện.

Tham gia thi công theo đội các công rình xây lắp, các công trình thủy điện, nhiệt điện, các công trình đường dây truyền tải điện, các công trình chiếu sáng, công trình cung cấp điện cho khu công nghiệp.

Làm công tác bảo trì, bảo dưỡng, phụ trách về đảm bảo hệ thống điện,điện tử cho các cơ quan, xí nghiệp, trường học, khách sạn, khu resort…

Vận hành, sủa chữa, bảo dưỡng các máy móc tự động hóa trong các nhà máy, xí nghiệp, các máy CNC.

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ khi ra trường:

Có năng lực xác định được những vấn đề chuyên môn cần học tập; Biết tổ chức công tác nghiên cứu khoa học, tìm kiếm tài liệu, phối hợp chuyên môn với đồng nghiệp; Cần cù, nhẫn nại, tự tin khi thực hiện nghiên cứu khoa học và học tập nâng cao trình độ.

III. CHUẨN ĐU RA CA CHƯƠNG TRÌNH

Sau khi tốt nghiệp, các kỹ sư trình độ cao đẳng ngành kỹ thuật điện-điện tử có khả năng:

1. Tiếp cận kiến thức, công nghệ và kỹ năng sử dụng các thiết bị hiện đại trong lĩnh vực Điện kỹ thuật-điện tử.

2. Ứng dụng các kiến thức về Toán và Khoa học cơ bản, các phần mềm tính toán, thiết kế chuyên ngành vào các ngành thiết kế, thi công, quản lý hệ thống điện dân dụng, công nghiệp, các dây chuyền, cơ sở sản xuất tự động hóa vừa và nhỏ.

3. Phân tích, xử lý số liệu thực nghiệm và áp dụng kết quả trong cải tiến tiêu chuẩn, quy trình thiết kế thi công trong các lĩnh vực Điện kỹ thuật, lĩnh vực điện tử  phù hợp với trình độ được đào tạo.

4. Áp dụng kiến thức trong việc tổ chức, quản lý thi công các công trình hệ thống điện công nghiệp, dân dụng, các cơ sở tự động hóa, các dây chuyền sản xuất  và hệ thống điện đô thị vừa và nhỏ.

5. Làm việc theo nhóm (Tổ chức, kiểm soát việc thực hiện, trao đổi tìm phương án hợp lý nhất).

6. Phân tích tình hình thực tế, đề xuất giải pháp thi công công trình và giải quyết những vấn đề kỹ thuật nảy sinh trong quá trình thi công các công trình hệ thống điện, công trình dây chuyền tự động hóa  dân dụng, công nghiêp  phù hợp với trình độ và vị trí được phân công đảm nhận .

7. Trình bày kết quả thiết kế, nghiên cứu (ví dụ Đồ án máy điện, Đồ án điều khiển logic, thực hành điện tử, thực hành tự động hóa. Hỗ trợ lập dự toán, bóc tách khối lượng thi công, Thiết kế kỹ thuật, Thiết kế  thi công, Công trình nghiên cứu khoa học) trong lĩnh vực Điện kỹ thuật phù hợp với trình độ được đào tạo.

8. Học tập liên tục trên cơ sở kiến thức cơ bản, cơ sở đã có để tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng trong ngành Kỹ thuật điện-điện tử.

9. Hiểu biết về xã hội, môi trường.

10. Sử dụng thiết bị và những công cụ kỹ thuật hiện đại cần thiết cho các lĩnh vực chuyên môn ngành Kỹ thuật điện-điện tử (đo đạc, thí nghiệm mô hình, xử lý tính toán trên máy tính, áp dụng các mô hình số, các phần mềm chuyên dùng cho ngành điện-điện tử  phù hợp với trình độ được đào tạo...).

11. Sử dụng các phần mềm chuyên dùng để tính toán số liệu, làm hồ sơ nghiệm thu, vè hoàn công các công trình điện-điện tử  dân dụng, công nghiệp vừa và nhỏ.

12. Giao tiếp ngoại ngữ tốt

IV. HI  VIỆC LÀM

Sau khi tốt nghiệp, các kỹ sư trình độ cao đẳng ngành ngành kỹ thuật điện-điện tử có thể:

1. Làm các công việc về kỹ thuật, quản lý chất lượng, quản lý vận hành dây chuyền tự động hóa, hệ thống điện tại các đơn vị sản xuất trong các nhà máy, xí nghiệp, cơ quan, các khu công nghiệp, các khu kinh tế, resot quy mô vừa và nhỏ.

2. Làm việc ở các cơ quan quản lý có liên quan đến Dự án xây dựng điện thông qua các công việc hỗ trợ cho các kỹ sư, chuyên gia quản lý và theo vị trí công việc được phân công đảm nhiệm.

3. Làm việc tại các trạm truyền tải điện, các xí nghiệp điện cao thế, hạ thế phù hợp với chuyên môn và trình độ được đào tạo.

4. Thi công các công trình chung cư, nhà cao tầng, hệ thông cung cấp điện cho các khu công nghiệp, các khu kinh tế, xây lắp đường dây truyền tải điện, hệ thống điện đô thị, hệ thống điện chiếu sáng công nghiệp và đô thị phù hợp với năng lực được đào tạo.

5. Tổ chức thi công, bóc tách khối lượng, quản lý đội thi công và khối lượng thi công của đội thi công do mình quản lại tại các công trình điện-điện tử  vừa và nhỏ.

6. Làm công tác bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện-điện tử  tại các cơ quan, nhà máy, xí nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh…

7. Tham gia phụ việc về các công tác quản lý, quy hoạch tại các sở ban ngành về chuyên môn kỹ thuật điện-điện

8. Giảng dạy các môn thực hành kỹ thuật điện-điện tử ở các trường Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, dạy nghề.

9. Nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực về Cơ sở và chuyên ngành Kỹ thuật điện-điện tử  phù hợp với năng lực được đào tạo.

           V. QUAN HỆ GIA CÁC MC TIÊU ĐÀO TO VI CHUN ĐU RA

 

 

 

                  Mc tiêu Đào tạo

                                                 Chuẩn đầu ra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

Kiến thức

Kiến thức cơ bn

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

x

Kiến thức cơ s ngành

x

x

  x

 

 

 

x

x

 

x

x

 

Kiến thức chuyên ngành

 

 

x

x

x

x

  x

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kỹ năng

 

 

 

 

Cng

Tư vn

 

x

   x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

Thiết kế

 

x

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

T chức thi công

 

x

x

x

x

x

x

 

 

 

x

 

Vn hành

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

Qun lý, điu hành

 

 

 

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mm

Phân tích và xử lý thông tin

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

Gii quyết vn đề

x

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

Giao tiếp

 

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

x

Làm vic theo nhóm

 

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

Ngoi ngữ

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

Thái độ

Ý thức trách nhim

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

Ý thức k lut và tác phong công nghip

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

          VI. QUAN HỆ GIA NI DUNG CÁC HC PHN VI CHUN ĐU RA

 

 

Các học phần

                                           Chuẩn đầu ra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin I

 

 

 

 

x

 

 

x

x

 

 

 

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin II

 

 

 

 

x

 

 

x

x

 

 

 

Tư tưởng HCM

 

 

 

 

x

 

 

x

x

 

 

 

Đường lối cách mạng của ĐCSVN

 

 

 

 

x

 

 

x

x

 

 

 

Pháp luật đại cương

 

 

 

 

x

 

 

x

x

 

 

 

Tiếng Anh cơ sở 1

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

x

Tiếng Anh cơ sở 2

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

x

Toán cao cấp 1

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Toán cao cấp 2

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Tin học đại cương

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

Vật lý đại cương

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Vật lý 2

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Phương pháp tính

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

Toán xác suất thống   kê

x

x

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Vật liệu điện

x

x

 

x

 

 

x

x

 

 

 

 

Cấu kiện điện tử

x

x

 

x

 

 

 

x

 

x

 

 

Khí cụ điện

x

x

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

An toàn điện

x

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

Hệ thống điều khiển tự động

x

x

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

Lý thuyết mạch

x

x

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Cấu trúc máy tính

x

x

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

Kỷ thuật mạch điện - điện tử

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

Truyền động điện

x

x

 

 

 

x

x

x

 

x

 

 

Vẽ kỷ thuật - Vẽ điện

x

x

 

 

 

 

x

x

 

 

x

 

Cơ khí đại cương

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông tin số

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Kỷ thuật số

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Vi mạch tương tự

x

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

Máy điện

x

x

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

Kỷ thuật vi xử lý

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Đo lường điện

x

x

 

x

 

 

x

x

 

 

 

 

Cung cấp điện 1,2

x

x

x

x

 

x

x

x

 

 

 

 

Điện tử công suất

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Lập trình PLC

x

x

x

x

 

 

x

x

 

x

x

 

Thực hành điện

x

x

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

Thực hành Điện tử

x

x

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

Thực hành PLC

x

x

 

 

x

 

x

x

 

x

 

 

Thực hành cơ khí

x

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Điện tử công nghiệp

x

x

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

Kỷ thuật cảm biến

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Truyền sóng và anten

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Tiếng anh chuyên ngành

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

         

                   VII. QUAN HỆ GIA NI DUNG CÁC HC PHN VI CƠ HI VIỆC LÀM

                  

Các học phần

Chuẩn đầu ra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Tiếng Anh cơ sở 1

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Tiếng Anh cơ sở 2

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Toán cao cấp 1

 

 

 

 

x

 

 

 

x

Toán cao cấp 2

 

 

 

 

x

 

 

 

x

Tin học đại cương

 

x

 

 

x

 

 

 

x

Vật lý đại cương

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Vật lý 2

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Phương pháp tính

 

x

 

 

x

 

 

 

x

Toán xác suất thống   kê

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Vật liệu điện

x

 

x

x

x

x

x

x

 

Cấu kiện điện tử

 

x

 

 

 

x

x

x

x

Khí cụ điện

x

x

x

 

 

x

x

x

x

An toàn điện

x

x

x

x

x

x

x

x

 

Hệ thống điều khiển tự động

x

x

 

 

 

 

x

x

x

Lý thuyết mạch

x

x

 

x

 

 

x

x

x

Cấu trúc máy tính

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kỷ thuật mạch điện - điện tử

x

 

 

 

 

 

x

x

x

Truyền động điện

x

x

 

 

 

x

x

x

x

Vẽ kỷ thuật - Vẽ điện

x

x

x

x

x

 

 

x

 

Cơ khí đại cương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông tin số

 

 

 

 

 

 

x

 

 

Kỷ thuật số

x

 

 

 

 

 

x

x

x

Vi mạch tương tự

x

 

 

 

 

 

x

x

x

Máy điện

 

x

 

x

 

x

x

x

x

Kỷ thuật vi xử lý

 

 

 

 

 

x

x

 

 

Đo lường điện

x

x

x

x

 

x

x

x

x

Cung cấp điện 1,2

x

x

x

x

x

 

x

x

x

Điện tử công suất

x

x

 

 

 

x

x

x

x

Lập trình PLC

x

x

 

 

 

x

 

x

 

Thực hành điện

x

x

x

x

x

x

 

x

 

Thực hành Điện tử

x

x

 

 

x

x

 

x

 

Thực hành PLC

x

x

 

 

x

x

 

x

 

Thực hành cơ khí

 

 

 

 

x

x

 

x

 

Điện tử công nghiệp

x

 

 

 

 

x

x

x

x

Kỷ thuật cảm biến

 

 

 

 

 

x

x

x

x

Truyền sóng và anten

x

 

 

 

 

x

x

x

x

Tiếng anh chuyên ngành

 

x

 

 

 

 

 

 

x

                                                                                      Quảng Bình, ngày 22 tháng 02 năm 2012

                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                 ( Đã ký)

 

                                                                                             PGS. TS. Hoàng Dương Hùng

                     


 

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Đào tạo- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình