CHUẨN ĐẦU RA

Chuẩn đầu ra ngành Cao đẳngThư viện - Thông tin

2/22/2012 11:15:49 AM
Sau khi tốt nghiệp ra trường, sinh viên phải có kiến thức vững vàng về thư viện học, có kỹ năng thực hành đáp ứng được nhiệm vụ chuyên môn, có phẩm chất chính tri; đạo đức của một người cán bộ viên chức nhà nước, có sức khỏe tốt.


CHUẨN ĐẦU RA

Ngành đào tạo: Thư viện – Thông tin (Library - Information)

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

   I. MỤC TIÊU CHUNG

Sau khi tốt nghiệp ra trường, sinh viên phải có kiến thức vững vàng về thư viện học, có kỹ năng thực hành đáp ứng được nhiệm vụ chuyên môn, có phẩm chất chính tri; đạo đức của một người cán bộ viên chức nhà nước, có sức khỏe tốt.

 II. MỤC TIÊU CỤ THỂ

  1. Yêu cầu về kiến thức, trình độ chuyên môn 

  Nắm vững kiến thức cơ bản của chuyên ngành thư viện thông tin,  biết ứng dụng chúng vào việc xử lý những vấn đề thực tiễn trong môi trường thư viện một cách sáng tạo.

 Sinh viên phải nắm bắt được thực tế ứng dụng của lĩnh vực chuyên môn thư viện thông tin hiện nay và xu hướng phát triển của ngành trong tương lai.

Có năng lực tư duy và sáng tạo, biết phát kiến và thực thi các giải pháp cho những vấn đề mà thực tiễn đặt ra.

  2. Yêu cầu về kỹ năng

  + Kỹ năng cứng

            - Có kỹ năng tư vấn cho người dùng tin sử dụng những nguồn tin phù hợp, tư vấn cho các chương trình xây dựng mới thư viện.

            - Có kỹ năng nghiên cứu khoa học về lĩnh vực thư viện thông tin.

            - Có kỹ năng tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ.

            - Phải có các kỹ năng triển khai các hoạt động, chương trình bề nổi cho thư viện.

            - Kỹ năng quản lý và điều hành hoạt động thư viện và thông tin.

  + Kỹ năng mềm

- Phân ch và x thông tin: Có kỹ năng thu thập, phân tích và xử lý thông tin về các vấn đề thuộc chuyên ngành thư viện thông tin.

- Giải quyết vấn đề: Có kỹ năng vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề. Khéo léo, thông minh, linh hoạt trong ứng xử, giao tiếp. Vận dụng dụng linh hoạt những kiến thức, phương pháp đã học để tổ chức các hoạt động bề nổi cho thư viện.

- Giao tiếp: Có kỹ năng giao tiếp tốt, truyền cảm, lôi cuốn người đối diện, khéo léo trong giao tiếp để đạt hiệu quả công việc tốt nhất. Có khả năng diễn đạt ý tưởng, có khả năng tiếp thu, phân tích và tổng hợp ý kiến.

- Làm vic theo nhóm: Có kỹ năng, phương pháp làm việc theo nhóm có  hiệu quả với tinh thần hợp tác, phối hợp hỗ trợ lẫn nhau trong các vai trò khác nhau như người tổ chức, người quản lý, một thành viên để đạt hiệu quả. Biết cách gợi ý để tranh thủ ý kiến của đồng nghiệp; sử dụng thành thạo các công cụ làm việc từ xa theo nhóm. Có khả năng hòa đồng với tập thể. Biết phát hiện đúng năng lực, sở trường của mỗi người để giao đúng người, đúng việc.

- Ngoại ngữ: Có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ trong chuyên môn, trong giao tiếp. Biết tối thiểu 01 ngoại ngữ (Tiếng Anh) tương đương TOEIC(nội bộ) 350đ (trình độ cao đẳng). Kiến thức ngoại ngữ đạt trình độ có thế đọc và dịch được các văn bản đơn giản, có thể giao tiếp thông thường với người ngoại quốc về ngôn ngữ được học, hiểu  ngoại ngữ chuyên  ngành.

3. Yêu cầu về thái độ

            Có ý thức trách nhiệm cao với công việc, với đồng nghiệp thể hiện qua các mối quan hệ. Có phẩm chất của một cán bộ công chức XHCN khi làm việc trong bộ máy của nhà nước với lý tưởng, hoài bão tốt đẹp, không ngừng phấn đấu rèn luyện đạo đức cá nhân, với tinh thần làm việc tận tụy biết đặt lợi ích dân tộc, lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân.

            Có ý thức kỷ luật cao, chấp hành nghiêm mọi quy định của pháp luật nhà nước và của cơ quan, đơn vị. Có tác phong công nghiệp.

4. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, người có bằng cử nhân Cao đẳng khoa học Thư viện có thể đảm nhận các công việc sau đây:

- Đảm nhận vai trò của một cán bộ, viên chức tại một thư viện trung ương, địa phương, hay bộ phận lưu trữ tài liệu của cơ quan hay của một trường học.

- Làm cán bộ, viên chức của một trung tâm phát hành sách của trung ương hoặc địa phương.

- Cán bộ công chức cấp xã - phường, huyện - quận phụ trách mảng về văn hóa thông tin.

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ khi ra trường

Có năng lực xác định được những vấn đề chuyên môn để tiếp tục học tập nâng cao trình độ.

Biết tổ chức công tác nghiên cứu khoa học, tìm kiếm tài liệu, phối hợp chuyên môn với đồng nghiệp. Chuyên cần, tự tin, có phương pháp khi nghiên cứu khoa học và học tập nâng cao trình độ.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể học lên Đại học và sau Đại học chuyên ngành thư viện thông tin.

III.  CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Sau khi tốt nghiệp, người có bằng cử nhân khoa học thư viện có khả năng tiếp cận kiến thức, nắm vững những kiến thức cơ bản của chuyên ngành thư viện thông tin, áp dụng linh hoạt những kiến thức, kỹ năng đã học vào thực tiễn công tác.

2. Có năng lực ứng dụng các kiến thức về Toán học trong thư viện, Tin học trong thư viện vào ngành thư viện thông tin.

3. Có năng lực vận những những kiến thức, kỹ năng cơ bản đã học để tổ chức các hoạt động bề nổi cho thư viện, như tổ chức các cuộc trưng bày, triển lãm, tổ chức hội nghị bạn đọc, tuyên truyền, giới thiệu sách…

4. Có năng Lực nắm bắt tình hình thực tế của thư viện và phân tích thực tế đó, tìm ra các giải pháp, phương án để giải quyết vấn đề.

5. Có năng lực thống kê tình hình phục vụ, tình hình bạn đọc của thư viện, đánh giá kết quả thống kê đó, đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ của thư viện.

6. Có năng lực nghiên cứu khoa học; viết được các bài: báo, tham luận, báo cáo khoa hgọc về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực thư viện.

7. Trên cơ sở những kiến thức và phương pháp đã được đào tạo, người có bằng cử nhân khoa học Thư viện đủ khả năng để tiếp tục học tập, tiếp thu những kiến thức mới của chuyên ngành thư viện thông tin, những tiến bộ của khoa học công nghệ, các phần mềm áp dụng trong lĩnh vực thư viện. Tiếp tục học tập để nâng cao trình độ, học lên Đại học và sau Đại học.

8.  Sử dụng thành thạo những trang thiết bị hiện đại phục vụ trong lĩnh vực thư viện thông tin, như các loại máy quét mã vạch, thiết bị an ninh kho sách…

9.  Sử dụng thành thạo phần mềm tích hợp quản trị thư viện để có thể quản lý vốn tài liệu, bạn đọc và quá trình lưu thông mượn, trả sách và các loại tài liệu có trong thư viện.

10. Có những hiểu biết về xã hội, môi trường.

11. Có khả năng sử dụng và giao tiếp bằng Tiếng Anh.

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

            1. Làm việc trong c hệ thống thư viện

            2. Làm cán bộ thông tin trong các trung tâm thông tin

            3. Làm việc tại các cơ quan văn hóa

            4. Làm cán bộ văn thư, văn phòng cho các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội.

 V. QUAN HỆ GIỮA CÁC MỤC TIÊU ĐÀO TẠO VỚI CHUẨN ĐẦU RA

 

Mc tiêu Đào tạo

Chuẩn đầu ra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Kiến thức

Kiến thức cơ bn

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Kiến thức cơ s ngành

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

Kiến thức chuyên ngành

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

Kỹ năng

 

 

 

 

Cng

Tư vn

X

X

 

 

 

 

 

X

 

X

 

Nghiên cứu khoa học

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

Tự học, tự nghiên cứu

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Triển khai các hoạt động

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

Qun lý, điu hành

X

X

 

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mm

Phân tích và xử lý thông tin

X

X

 

X

X

X

 

 

 

 

 

Gii quyết vn đề

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

Giao tiếp

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

Làm vic theo nhóm

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

Ngoi ngữ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

Thái độ

Ý thức trách nhim

 

 

 

X

X

 

X

 

 

X

 

Ý thức k lut và tác phong công nghip

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

X

 

 

VI . QUAN HỆ GIỮA NỘI DUNG CÁC HỌC PHẦN VỚI CHUẨN ĐẦU RA

 

                  

         Các học phần

                                          Chuẩn đầu ra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 12

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mac - Lênin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

Ngoại ngữ (tiếng Anh)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Tin học đại cương

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

Tâm lý học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

Cơ sở văn hóa Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

Đường lối văn hóa – văn nghệ của Đảng CSVN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

Giáo dục thể chất

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo dục Quốc phòng an ninh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

Tiếng Việt thực hành

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn hóa học đại cương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

Lịch sử văn học Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

Lịch sử tư tưởng phương Đông và Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

Xã hội học đại cương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

Thư viện học đại cương

X

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

Thông tin học đại cương

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

Thư mục học đại cương

X

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

Pháp chế thư viện

 

 

X

 

 

X

X

 

 

 

 

Lưu trữ học

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Phương pháp nghiên cứu thư viện học

X

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

Toán học trong hoạt động thư viện thông tin

 

X

 

 

X

 

X

 

 

 

 

Tin học tư liệu

 

X

 

 

 

 

X

 

X

 

 

Văn bản và lưu trữ học

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Xây dựng và phát triển vốn tài liệu

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Biên mục mô tả

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Phân loại tài liệu

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Định chủ đề và định từ khóa

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Lưu trữ thông tin và bộ máy tra cứu

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Tra cứu thông tin

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Công tác người đọc và dịch vụ thư viện thông tin

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

Phần mềm tích hợp quản trị thư viện

 

X

 

 

 

 

X

X

X

 

 

Khai thác mạng thông tin máy tính

 

X

 

 

 

 

X

X

X

 

 

Quản lý thư viện và trung tam thông tin

X

 

 

X

X

 

X

X

 

 

 

Thư viện điện tử

X

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

Công tác địa chí

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Lịch sử sách và thư viện

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Tiếng Anh chuyên ngành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Các loại thư viện

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Trụ sở trang thiết bị thư viện

X

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

Xử lý nội dung tài liệu 2 (tóm tắt, chú giải, tổng luận)

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Tổ chức và bảo quản kho tài liệu.

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 


VII . QUAN HỆ GIỮA NỘI DUNG HỌC PHẦN VỚI CƠ HỘI VIỆC LÀM

                     

                 Các học phần

                                 Cơ hội vic làm

1

2

3

4

 

Thư viện học đại cương

X

 

X

 

Thông tin học đại cương

X

X

 

X

Thư mục học đại cương

X

 

 

 

Pháp chế thư viện

X

X

X

 

Lưu trữ học

X

 

X

X

Phương pháp nghiên cứu thư viện học

X

 

X

 

Toán học trong hoạt động thư viện thông tin

X

 

 

 

Tin học tư liệu

X

 

X

 

Văn bản và lưu trữ học

X

X

X

X

Xây dựng và phát triển vốn tài liệu

X

 

 

 

Biên mục mô tả

X

 

 

 

Phân loại tài liệu

X

 

 

 

Định chủ đề và định từ khóa

X

X

 

 

Lưu trữ thông tin và bộ máy tra cứu

X

X

 

X

Tra cứu thông tin

X

X

 

 

Công tác người đọc và dịch vụ thư viện thông tin

X

X

 

 

Phần mềm tích hợp quản trị thư viện

X

 

 

 

Khai thác mạng thông tin máy tính

X

X

X

X

Quản lý thư viện và trung tam thông tin

X

X

 

 

Thư viện điện tử

X

X

 

 

Công tác địa chí

X

 

X

 

Lịch sử sách và thư viện

X

 

X

 

Các loại thư viện

X

 

 

 

Trụ sở trang thiết bị thư viện

X

 

 

 

Xử lý nội dung tài liệu 2 (tóm tắt, chú giải, tổng luận)

X

X

 

X

Tổ chức và bảo quản kho tài liệu.

X

X

 

X

                                                                            Quảng Bình, ngày 22 tháng 02 năm 2012                                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                      (Đã ký)

 

                                                                                       PGS. TS. Hoàng Dương Hùng

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Đào tạo- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình