CHUẨN ĐẦU RA

Chuẩn đầu ra ngành Cao đẳng Công tác xã hội

3/28/2017 1:31:09 PM
Đào tạo các cử nhân Công tác xã hội có phẩm chất chính trị, đạo đức, có kiến thức chuyên môn Công tác xã hội và nắm vững các kỹ năng thực hành cơ bản về Công tác xã hội để giúp đỡ các cá nhân, các nhóm và cộng đồng chịu thiệt thòi trong xã hội tự vươn lên giải quyết những khó khăn, đáp ứng được nhu cầu cuộc sống của chính mình. Có ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, có tinh thần say mê yêu nghề, nắm vững kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành về nghề Công tác xã hội, có khả năng phát hiện,

 

CHUẨN ĐẦU RA

Ngành đào tạo: Công tác xã hội (Social Work)

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

I. MỤC TIÊU CHUNG

Đào tạo các cử nhân Công tác xã hội có phẩm chất chính trị, đạo đức, có kiến thức chuyên môn Công tác xã hội và nắm vững các kỹ năng thực hành cơ bản về Công tác xã hội để giúp đỡ các cá nhân, các nhóm và cộng đồng chịu thiệt thòi trong xã hội tự vươn lên giải quyết những khó khăn, đáp ứng được nhu cầu cuộc sống của chính mình. Có ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, có tinh thần say mê yêu nghề, nắm vững kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành về nghề Công tác xã hội, có khả năng phát hiện, giải quyết những vấn đề trong mối quan hệ xã hội và nâng cao năng lực con người. Thông qua đó, chức năng xã hội của các cá nhân, gia đình hay cộng đồng được tăng cường và họ sẽ hoà nhập một cách nhanh chóng vào cộng đồng xã hội.

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ

1.  Yêu cầu về kiến thức, trình độ chuyên môn:

Trang bị cho người học hệ thống những kiến thức cơ bản về các lý thuyết, và các phương pháp công tác xã hội chuyên nghiệp; kiến thức bổ trợ và ứng dụng vào việc phân tích xây dựng kế hoạch, thực hiện và lượng giá tiến trình giải quyết vấn đề. Đồng thời, có kiến thức những vấn đề quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội cũng như các mô hình hoạt động trong lĩnh vực hoạt động công tác xã hội. Đặc biệt, sinh viên có được các kiến thức và kỹ năng chuyên sâu trong các lĩnh vực công tác xã hội với trẻ em, gia đình và trường học, để giúp đỡ cá nhân, nhóm và cộng đồng chịu thiệt thòi trong xã hội tự vươn lên giải quyết những khó khăn, đáp ứng được nhu cầu cuộc sống của chính mình.

2.  Yêu cầu về kỹ năng:

+  Kỹ năng cng:

- Biết vận dụng (lí luận vào thực tiễn và)  lý thuyết và các kĩ năng của các phương pháp công tác xã hội với cá nhân, nhóm và cộng đồng vào hoạt động thực tiễn. để hoàn thành tốt nhiệm vụ của nhân viên công tác xã hội.

- Có kỹ năng đánh giá (phát hiện) nhận diện những vấn đề khó khăn trong cộng đồng, biết khai thác các tiềm năng bên trong và bên ngoài  huy động nguồn lực phát triển cộng đồng, tham gia quản lý và thực hiện các dự án phát triển cộng đồng.

- Phát triển kỹ năng vận động và tham gia xây dựng chính sách xã hội và các chính sách có liên quan.

- Thành thạo các kỹ năng cơ bản trong thực hành nghề công tác xã hội như: kỹ năng tiếp cận và làm việc với thân chủ, kỹ năng tham vấn, kỹ năng xây dựng và quản lý dự án phát triển cộng đồng, kỹ năng tổ chức các hoạt động nhóm trong công tác xã hội...

- Vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo các phương pháp công tác xã hội như: công tác xã hội cá nhân, công tác xã hội nhóm, tổ chức và phát triển cộng đồng ... vào công việc thực tế của bản thân.

+  Kỹ năng mm:

-  Phân ch và x thông tin: Sinh viên tốt nghiệp cần có những kỹ năng và kiến thức để thu thập, phân tích và xử lý thế giới thông tin, tức là họ kỹ năng nhận dạng nhu cầu (thông tinbản thân) của thân chủ, định vị nguồn thông tin phù hợp với những nhu cầu đó, tổ chức nguồn thông tin tìm được một cách hợp lý, thẩm định nguồn thông tin đã được lựa chọn, và sử dụng thông tin đó một cách hiệu quả và hợp pháp, có khả năng tiếp cận và áp dụng tri thức một cách tích cực, chủ động, hiệu quả trong từng phạm vi hoạt động cụ thể của mình.

- Giải quyết vấn đề: Có khả năng tiếp cận và giải quyết các vấn đề khó khăn liên quan đến (trường hợp thuộc lĩnh vực công tác xã hội với)  thân chủ là cá nhân, nhóm và cộng đồng yếu thế ; có năng lực tổ chức và thực hiện các dự án phát triển cộng đồng; có năng lực tư vấn và thực hiện các chính sách xã hội với các cá nhân, (gia đình) nhóm và cộng đồng. Sinh viên tốt nghiệp cần (thiết) phải (xây dựng được)  thực hiện được kỹ năng giải quyết vấn đề từ việc tiếp nhận (vấn đề)  ca, (nhìn nhận) nhận diện và phân tích vấn đề, đề ra mục tiêu đạt được, sau đó đánh giá giải pháp, lựa chọn giải pháp tối ưu; tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện.

- Giao tiếp: Sinh viên có khả năng (trong) giao tiếp tốt với mọi người, đặc biệt là đối với thân chủ hoặc những đối tượng cần được quan tâm, giúp đỡ. Sinh viên có kĩ năng nắm bắt đặc điểm đối tượng, qui trình và các yếu tố then chốt để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với thân chủ (giao tiếp thân chủ thành công), (giao tiếp tốt)  cũng như với những đối tượng khác như chính quyền địa phương, đồng nghiệp, các tổ chức đoàn thể để hỗ trợ cho quá trình tác nghiệp. Sinh viên có kiến thức về động thái hành vi con người (biết phán đoán tâm lí, phong cách, tính cách của thân chủ)  trong quá trình giao tiếp với thân chủ.

- Làm vic theo nhóm: Có khả năng làm việc theo nhóm, lắng nghe, chia sẽ thông tin và tôn trọng ý kiến đồng nghiệp và tập thể.(, biết lắng nghe và chia sẻ thông tin). Khéo léo trong ứng xử, biết (khả năng dựa vào sức mạnh) khai thác tiềm năng và thế mạnh của nhóm, tập thể để giải quyết vấn đề. Có khả năng suy nghĩ, làm việc độc lập và đưa ra ý kiến. Biết cách xử lý mâu thuẫn và có tinh thần đồng đội tốt.

-  Ngoại ngữ: Sinh viên tốt nghiệp có trình độ ngoại ngữ tương đương với TOEIC (nội bộ) 350 điểm, có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ chuyên ngành trong phạm vi hướng dẫn chuyên môn nhằm phát huy tốt nghề nghiệp của mình cũng như các mặt khác trong cuộc sống. Sinh viên có thể tiếp thu, tham khảo những kiến thức mới, phương pháp nghiệp vụ mới qua việc thu thập tài liệu thông qua các (tài liệu thu thập được qua các)  kênh thông tin khác nhau.

- Có trình độ tin học tương đương trình độ A, sử dụng tốt một số phần mềm phục vụ nghiệp vụ chuyên môn; biết cách khai thác thông tin trên mạng Internet phục vụ cho công tác chuyên môn và nghiên cứu. Có khả năng sử dụng các phần mềm chuyên dụng trong chuyên môn như: Encatar, Google Earth,...

-  Sinh viên có thể sử dụng công nghệ thông tin để soạn thảo, xây dựng các biểu mẫu; tìm kiếm, lưu trữ những tài liệu cần thiết trong nghiệp vụ.

3. Yêu cầu về thái độ: 

- Có phẩm chất chính trị, có lòng yêu nước, yêu chế độ xã hội chủ nghĩa; có niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của dân tộc, đất nước;

- Say mê với công việc, yêu thương con người, mẫu mực trong cuộc sống, có trách nhiệm cao và nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí nghề nghiệp trong xã hội;

- Có ý thức thường xuyên tham gia các hoạt động chính trị-xã hội của địa phương; tích cực tham gia xây dựng cộng đồng, vận dụng các kiến thức đã học vào việc giúp đỡ các đối tượng của công tác xã hội vươn lên tự giải quyết những vấn đề của bản thân.

- Có thái độ làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, có đạo đức nghề nghiệp. Đặc biệt giúp cho người học nắm rõ và vận dụng phù hợp, các quy điều đạo đức nghề công tác xã hội trong quá trình thực hiện vai trò, nhiệm vụ của một nhà công tác xã hội chuyên nghiệp.

4. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:

      - Cung ứng dịch vụ công tác xã hội tại các cơ sở và tổ chức xã hội (các cơ sở, cơ quan, tổ chức công và tư)

      - Làm công tác xã hội chuyên nghiệp trong các lĩnh vực khác nhau như: sức khoẻ, giáo dục, pháp luật, kinh tế, truyền thông, xã hội, văn hoá, môi trường ...

       - Làm việc trực tiếp tại các cơ sở nghiên cứu và đào tạo có liên quan đến công tác xã hội.

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ khi ra trường:

Sinh viên học xong chương trình Công tác xã hội hệ Cao đẳng có thể tiếp tục học liên thông đại học ngành Công tác xã hội.

III. CHUẨN ĐU RA CA CHƯƠNG TRÌNH

Sau khi tốt nghip, các cử nhân ngành Công tác xã hội có kh năng:

1. Biết cách tiếp cận và áp dụng các các nguyên tắc hành động của Công tác xã hội khi làm việc với cá nhân, nhóm và cộng đồng. Tôn trọng và giành quyền tự quyết cho đối tượng.

2. Ứng dụng các kiến thức chuyên ngành về công tác xã hội vào làm việc trong các ngành như: Bảo hiểm xã hội, Lao động – thương binh xã hội, Công đoàn, Đoàn thanh niên, …

3. Thu thập thông tin, xử lý thông tin và có khả năng phân tích điểm mạnh và điểm yếu của thân chủ nhằm hỗ trợ tiến trình giải quyết vấn đề khó khăn của thân chủ.

4. Sử dụng các kiến thức và kỹ năng trong phát triển cộng đồng để quản lý, xây dựng các chương trình dự án cho các cộng đồng yếu thế.

5. Linh hoạt trong quá trình làm việc với cá nhân, nhóm và cộng đồng, đồng thời có tư duy sáng tạo trong việc xử lý các tình huống liên quan đến thân chủ.

6. Có khả năng kết nối thân chủ đến các dịch vụ mà thân chủ cần đến.

7. Học tập liên tục trên cơ sở kiến thức cơ bản, cơ sở khoa học để tiếp thu các tiến trình xử lý trường hợp điển cứu khoa học trong ngành công tác xã hội.

8. Hiểu biết về các vấn đề xã hội, môi trường sống và các đặc điểm  tâm lý của đối tương để sử dụng các kỹ năng phù hợp (vấn đàm, vãng gia, can thiệp, tham vấn, truyền thông, biện hộ, lắng nghe, quan sát) trong quá trình giải quyết vấn đề của đối tượng.

9. Sử dụng được các phương tiện máy móc hiện đại cần cho chuyên ngành công tác xã hội như: máy tính, máy ghi âm, máy chụp hình,…

10. Sử dụng có hiệu quả tiến trình công tác xã hội để góp phần xây dựng các chính sách xã hội và ngược lại.

11. Có khả năng truyền thông về các vấn đề xã hội.

12. Giao tiếp ngoại ngữ tốt.

IV. HI  VIỆC LÀM

Sau khi tốt nghip, các cử nhân ngành Công tác xã hội có th:

1. Bộ phận quản lý và tham vấn học đường trong hệ thống trường học; các tổ chức xã hội, đoàn thể có liên quan đến trẻ em và gia đình;

2. Cơ sở, tổ chức thuộc lĩnh vực an sinh xã hội (lĩnh vực lao động-xã hội, an sinh trẻ em, gia đình, trường học...), các lĩnh vực có liên quan như y tế, pháp luật, văn hoá, truyền thông, cũng như các cơ quan, tổ chức đoàn thể, xã hội khác;

3. Các cơ quan nhà nước liên quan đến chính sách xã hội; các trung tâm bảo trợ xã hội, giáo dục lao động xã hội;

4. Các trung tâm tư vấn, can thiệp và hỗ trợ tâm lý cá nhân....

5. Có thể làm việc độc lập với vai trò là nhà cán sự xã hội để trợ giúp cho các cá nhân, nhóm, cộng đồng

6. Làm việc trực tiếp tại các cơ sở nghiên cứu và đào tạo có liên quan đến công tác xã hội.

    V. QUAN HỆ GIA CÁC MC TIÊU ĐÀO TO VI CHUN ĐU RA

 

 

                  Mc tiêu Đào tạo

                                                 Chuẩn đầu ra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

Kiến thức

Kiến thức cơ bn

 

 

X

 

 

 

 

X

X

 

 

X

Kiến thức cơ s ngành

 

 

 

 

X

 

X

X

 

X

X

 

Kiến thức chuyên ngành

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kỹ năng

 

 

 

 

Cng

Vận dụng lý luận vào t.tiễn

 

X

X

X

X

X

 

X

 

X

X

 

Phát hiện vấn đề

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Truyền thông

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

Thực hành nghề CTXH

 

 

X

X

X

X

 

X

 

X

 

 

Sử dụng các pp CTXH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mm

Phân tích và xử lý thông tin

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Gii quyết vn đề

 

 

X

X

X

X

 

X

 

X

X

 

Giao tiếp

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

Làm vic theo nhóm

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

X

 

CNTT và Ngoi ngữ

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

Thái độ

Ý thức trách nhim

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ý thức k lut và tác phong công nghip

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

               

VI. QUAN HỆ GIA NI DUNG CÁC HC PHN VI CHUN ĐU RA

 

 

Các học phần

                                           Chuẩn đầu ra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Nhng Nguyên lý cơ bn của CN Mác - Lênin

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

Đường lối CM của Đảng Cộng sản Việt Nam

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

Tiếng Anh

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Tin học đại cương

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo dục thể chất

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Giáo dục Quốc phòng

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

Pháp luật đại cương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

Thanh tra chính sách lao động xã hội

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

Cơ sở văn hóa Việt Nam

 

 

X

X

X

 

X

X

 

 

 

 

Logic  học

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Xã hội học đại cương

 

X

X

 

 

X

 

X

 

X

 

 

Pháp luật về các vấn đề xã hội

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

 

Dân số và phát triển

 

X

X

 

 

 

 

 

 

X

X

 

Thống kê xã hội

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

X

 

An sinh xã hội

 

X

X

X

X

X

 

X

 

X

X

 

Tâm lý học đại cương

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

X

 

Hành vi con người và môi trường

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

Sức khoẻ cộng đồng

 

X

 

 

X

 

 

 

 

X

X

 

Giao tiếp xã hội

 

X

X

X

 

X

 

 

 

X

X

 

Giới và phát triển

 

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

 

Nhập môn công tác xã hội

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Công tác xã hội với cá nhân và nhóm

X

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

Tổ chức và Phát triển cộng đồng

 

 

 

X

 

X

X

X

 

X

 

 

Thực hành công tác xã hội (I)

 

X

 

 

X

 

X

X

 

X

 

 

Thực hành công tác xã hội (II)

 

 

 

X

 

 

X

X

 

X

X

 

Tham vấn

 

X

X

X

X

X

 

X

 

X

X

 

Quản trị ngành Công tác xã hội

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

X

 

Phương pháp nghiên cứu trong công tác xã hội

 

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Công tác xã hội trong trường học

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ư u đãi xã hội

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

Bảo hiểm xã hội

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Đạo đức trong công tác xã hội

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Anh chuyên ngành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Công tác xã hội với người cao tuổi

 

 

X

 

X

 

 

X

 

 

X

 

Thực hành

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Thực tập tốt nghiệp cơ sở

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

X

 

Khóa luận tốt nghiệp hoặc môn học thay

 thế thi tốt nghiệp. Cụ thể:

- CTXH với trẻ em làm trái pháp luật (3TC)

- Xã hội học Việt Nam (2TC)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

VII. QUAN HỆ GIA NI DUNG CÁC HC PHN VI CƠ HI VIỆC LÀM

 

 

 

                       Các học phần

                                                          Cơ hội vic làm

1

2

3

4

5

6

Nhng Nguyên lý cơ bn của CN Mác Lênin

X

X

X

X

X

X

Tư tưởng Hồ Chí Minh

X

X

X

X

X

X

Đường lối CM của Đảng Cộng sản Việt Nam

X

X

X

X

X

X

Tiếng Anh

X

X

X

X

X

X

Tin học đại cương

X

X

X

X

X

X

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

X

X

X

X

X

X

Giáo dục thể chất

X

X

X

X

X

X

Giáo dục Quốc phòng

X

X

X

X

X

X

Pháp luật đại cương

X

X

X

X

X

X

Thanh tra chính sách lao động xã hội

X

X

X

 

X

 

Cơ sở văn hóa Việt Nam

X

 

 

X

 

X

Logic  học

X

X

X

X

X

X

Xã hội học đại cương

X

 

 

 

 

 

Pháp luật về các vấn đề xã hội

X

X

X

 

 

X

Dân số và phát triển

 

 

X

 

X

X

Thống kê xã hội

X

 

X

 

X

X

An sinh xã hội

X

X

X

X

X

X

Tâm lý học đại cương

X

X

X

X

X

X

Hành vi con người và môi trường

X

X

 

X

X

X

Sức khoẻ cộng đồng

X

 

 

 

X

X

Giao tiếp xã hội

X

X

X

X

X

X

Giới và phát triển

X

X

X

X

X

X

Nhập môn công tác xã hội

X

X

 

 

X

 

Công tác xã hội với cá nhân và nhóm

 

X

X

 

X

 

 

 

Tổ chức và Phát triển cộng đồng

 

X

X

 

 

X

 

Thực hành công tác xã hội (I)

X

X

 

X

X

 

Thực hành công tác xã hội (II)

 

X

X

 

 

X

Tham vấn

X

 

 

X

X

 

Quản trị ngành Công tác xã hội

 

X

 

X

X

 

Phương pháp nghiên cứu trong công tác xã hội

X

X

X

X

 

X

Công tác xã hội trong trường học

X

 

X

 

 

 

Ư u đãi xã hội

 

X

X

X

X

X

Bảo hiểm xã hội

 

X

 

X

 

X

Đạo đức trong công tác xã hội

X

X

X

X

X

X

Tiếng Anh chuyên ngành

X

X

X

X

X

X

Công tác xã hội với người cao tuổi

 

X

X

X

 

 

Thực hành

X

X

X

 

 

 

Thực tập tốt nghiệp cơ sở

X

X

X

X

X

 

Khóa luận tốt nghiệp hoặc môn học thay

 thế thi tốt nghiệp. Cụ thể:

- CTXH với trẻ em làm trái pháp luật (3TC)

- Xã hội học Việt Nam (2TC)

X

X

X

 

 

 


  Quảng Bình, ngày 22 tháng 02 năm 2012

            HIỆU TRƯỞNG

      (Đã ký)

 

  PGS. TS. Hoàng Dương Hùng

 

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Đào tạo- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình