CHUẨN ĐẦU RA

Chuẩn đầu ra ngành cao đẳng Sư phạm Âm nhạc

2/23/2012 9:14:49 AM
Sinh viên tốt nghiệp ngành CĐSP Âm nhạc phải có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe tốt; Có đủ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đảm bảo được những yêu cầu đổi mới về mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục âm nhạc ở trường THCS; đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục ở THCS về quy mô, chất lượng, hiệu quả phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Có khả năng để hoạt động, quản lý văn hóa nghệ thuật trong các đ

 

 CHUẨN ĐẦU RA

Ngành đào tạo: Sư phạm Âm nhạc (Music Teacher Education)

Trình độ đào tạo:  Cao đẳng

 

I. MỤC TIÊU CHUNG

Sinh viên tốt nghiệp ngành CĐSP Âm nhạc phải có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe tốt; Có đủ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đảm bảo được những yêu cầu đổi mới về mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục âm nhạc ở trường THCS; đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục ở THCS về quy mô, chất lượng, hiệu quả phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Có khả năng để hoạt động, quản lý văn hóa nghệ thuật trong các đơn vị, các ngành khác ngoài ngành giáo dục.

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ

1.  Yêu cầu về kiến thức, trình độ chuyên môn:

Có kiến thức và khả năng thực hành cơ bản về: Đọc - Ghi nhạc, đệm hát, hát; chỉ huy và dàn dựng hát tập thể, dựng chương trình tổng hợp.

Có kiến thức lý thuyết: Lý thuyết Âm nhạc cơ bản; hình thức âm nhạc, thể loại âm nhạc; lịch sử âm nhạc thế giới, lịch sử âm nhạc VN, hòa âm, âm nhạc cổ truyền VN.

2.  Yêu cầu về kỹ năng:

            Có khả năng thực hành nhuần nhuyễn; Hiểu biết và vận dụng kiến thức lý thuyết linh hoạt; biết phân tích và xử lý thông tin để giải quyết các vấn đề về chuyên môn nghiệp vụ, có khả năng giao tiếp và khả năng làm việc theo nhóm có hiệu quả; lĩnh hội kiến thức và kỹ năng để thực hiện phương pháp giảng dạy bộ môn một cách hiệu quả. Nắm vững công nghệ thông tin để có thể sử dụng trong giảng dạy Âm nhạc. Đạt chuẩn trình độ Tiếng Anh theo quy định tương đương TOEIC 350 điểm (nội bộ).

3. Yêu cầu về thái độ:

Thái độ: Thấm nhuần quan điểm, đường lối giáo dục, đường lối Văn hóa Văn nghệ của Đảng; Yêu nghề dạy học, yêu mến học sinh, biết hợp tác với học sinh trong quá trình dạy học và giáo dục Âm nhạc, đối xử công bằng với học sinh.

Luôn tự nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng với sự phát triển đi lên của ngành và của xã hội.

4. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:

            - Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể tự tin với những kiến thức đã được lĩnh hội trong quá trình học tập để hòa nhập cuộc sống xã hội trong mọi hoàn cảnh, trong nhiều lĩnh vực: Ngoài việc giảng dạy âm nhạc trong nhà trường phổ thông sinh viên có thể làm tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ và quản lý các hoạt động văn hóa nghệ thuật trong các cơ quan nhà nước, có thể tham gia giảng dạy âm nhạc và tham gia biểu diễn ở các trung tâm, câu lạc bộ và các tổ chức xã hội có nhu cầu.

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ khi ra trường:

            - Có khả năng học lên đại học sư phạm âm nhạc hoặc những ngành văn hóa nghệ thuật liên quan đến nghệ thuật âm nhạc.

            - Có khả năng nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực nghệ thuật âm nhạc,

- Có khả năng tự học, tự nghiên cứu để nâng cao và hoàn thiện trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong quá trình công tác.

III. CHUẨN ĐU RA CA CHƯƠNG TRÌNH

Sau khi tốt nghip, các cử nhân ngành CĐSP Âm nhạc có kh năng:

1. Có khả năng ca hát: đáp ứng việc dạy hát trong chương trình THCS, dạy hát trong các trung tâm văn hóa huyện, trung tâm văn hóa thiếu nhi; có thể hát đơn ca, song ca, tốp ca trong các chương trình biểu diễn.

2. Có khả năng sử dụng đàn Organ: để giảng dạy âm nhạc trong chương trình THCS, đệm hát trong các chương trình biểu diễn văn nghệ, có khả năng biểu diễn độc tấu trên đàn Organ.

3. Có khả năng múa: để tham gia múa đơn, múa đôi, múa tốp, múa phụ họa trong các chương trình biểu diễn.

4. Có khả năng luyện tập và dàn dựng các chương trình văn nghệ quần chúng.

5. Có khả năng giảng dạy các phân môn: xướng âm, nghe nhạc, nhạc lý, lịch sử âm nhạc, thường thức âm nhạc… ở trường THCS, ở trường Tiểu học, ở các trung tâm văn hóa huyện hoặc trung tâm văn hóa thiếu nhi.

6. Có khả năng dàn dựng và chỉ huy các tác phẩm hợp xướng, dàn dựng và chỉ huy các bài hát tập thể.

7. Có khả năng khai thác các phần mềm chép nhạc, Powerpoint để ứng dụng trong giảng dạy, nghiên cứu âm nhạc.

8. Kiến thức âm nhạc vững chắc, có khả năng học tập, nghiên cứu ở bậc học cao hơn.

9. Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh.

10. Nhận thức đúng đắn về đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng trong quá trình hoạt động và giảng dạy âm nhạc.

IV. HI  VIỆC LÀM

Sau khi tốt nghip, các cử nhân ngành CĐSP Âm nhạc có th:

1. Dạy học âm nhạc ở trường THCS,

2. Dạy học âm nhạc ở trường Tiểu học,

3. Dạy hát, dạy đàn Organ, dạy ký xướng âm ở cung văn hóa thiếu nhi,

4. Hoạt động và quản lý các hoạt động âm nhạc ở các trung tâm văn hóa,

5. Hoạt động phong trào, làm công tác quản lý các hoạt động văn hóa nghệ thuật trong các cơ quan, đơn vị các ngành có nhu cầu về nghệ thuật âm nhạc.

6. Có thể tham gia ca, múa hoặc nhạc công trong các đoàn nghệ thuật.        


    V. QUAN HỆ GIA CÁC MC TIÊU ĐÀO TO VI CHUN ĐU RA

 

 

                  Mc tiêu Đào tạo

                                                 Chuẩn đầu ra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

Kiến thức

Kiến thức cơ bn

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

Kiến thức cơ s ngành

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Kiến thức chuyên ngành

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kỹ năng

 

 

 

 

Cng

Lý thuyết ÂN

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

Hát

X

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 Đàn Organ

 

X

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 Đọc – Ghi nhạc

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Múa

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

PP dạy học âm nhạc

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Tin học ứng dụng chuyên ngành

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 Dàn dựng và chỉ huy hát TT

X

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mm

  Phân tích và xử lý thông tin

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

 

 

  Giải quyết vấn đề

X

X

X

X

X

 

X

 

 

X

 

 

 Làm việc theo nhóm       

X

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 Ngoại ngữ

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Thái độ

Ý thức trách nhim

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 Đạo đức nghề nghiệp

X

X

X

X

X

X

X

 

 

X

 

 

 

           

     VI. QUAN HỆ GIA NI DUNG CÁC HC PHN VI CHUN ĐU RA

 

 

Các học phần

                                           Chuẩn đầu ra

1

2

3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 

 

Nhng Nguyên lý cơ bn của CN Mác - Lênin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

Đường lối CM của Đảng Cộng sản Việt Nam

X

X

 

X

X

 

X

 

 

X

 

 

Quản lí hành chính Nhà nước và quản lí ngành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

Ngoại ngữ

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Đại cương mỹ học

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

 

Nhập môn Tin học

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Lịch sử văn minh thế giới

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Cơ sở văn hóa Việt Nam

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Tiếng Việt thực hành

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Tâm lý học đại cương

X

X

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Tâm lý học lứa tuổi và Tâm lý học sư phạm

X

X

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Giáo dục học đại cương

X

X

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Hoạt động giáo dục và hoạt động dạy học ở trường THCS.

X

X

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên

X

X

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Công tác Đội TN tiền phong Hồ Chí Minh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

Lý thuyết Âm nhạc cơ bản

X

X

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

Hình thức và thể loại Âm nhạc

X

X

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

Lịch sử Âm nhạc Thế giới 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

X

 

 

Lịch sử ÂN Việt Nam và ÂN cổ truyền VN

 

 

 

 

X

 

X

X

 

X

 

 

Hòa âm ứng dụng phối bè

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Đọc và ghi nhạc 1

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Đọc và ghi nhạc 2

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Đọc và ghi nhạc 3

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Đọc và ghi nhạc 4

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Đọc và ghi nhạc 5

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Hát 1

X

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

Hát 2

X

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

Hát 3

X

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

Hát dân ca

X

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

Nhạc cụ 1

 

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Nhạc cụ 2

 

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Nhạc cụ 3

 

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Đệm đàn

 

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Chỉ huy và dàn dựng hát tập thể

 

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

Múa

 

 

X

X

 

X

 

X

 

 

 

 

PP dàn dựng chương trình tổng hợp

X

X

X

X

 

X

 

 

 

X

 

 

Tin học ứng dụng chuyên ngành

X

X

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Phương pháp dạy học Âm nhạc 1

X

X

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Phương pháp dạy học Âm nhạc 2

X

X

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Thực hành sư phạm âm nhạc

X

X

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Thực tập sư phạm 1

X

X

 

X

X

 

X

 

 

X

 

 

Thực tập sư phạm 2

X

X

 

X

X

 

X

 

 

X

 

 

 

 VII. QUAN HỆ GIA NI DUNG CÁC HC PHN VI CƠ HI VIỆC LÀM

 

 

                       Các học phần

                                                          Cơ hội vic làm

1

2

3

4

5

6

Nhng Nguyên lý cơ bn của CN Mác - Lênin

X

X

 

X

X

X

Tư tưởng Hồ Chí Minh

X

X

 

X

X

X

Đường lối CM của Đảng Cộng sản Việt Nam

X

X

 

X

X

X

Quản lí hành chính Nhà nước và quản lí ngành

X

X

 

X

X

X

Ngoại ngữ

 

 

 

X

X

 

Đại cương mỹ học

X

X

X

X

X

X

Nhập môn Tin học

X

X

X

X

X

 

Lịch sử văn minh thế giới

X

X

 

 

 

X

Cơ sở văn hóa Việt Nam

X

X

X

X

X

X

Tiếng Việt thực hành

X

X

 

 

 

 

Tâm lý học đại cương

X

X

X

 

 

 

Tâm lý học lứa tuổi và Tâm lý học sư phạm

X

X

X

X

 

 

Giáo dục học đại cương

X

X

X

 

 

 

Hoạt động giáo dục và HĐ dạy học ở trường THCS.

X

X

X

 

 

 

Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên

X

X

X

 

 

 

Công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh

 

 

 

 

 

 

Lý thuyết Âm nhạc cơ bản

X

X

X

X

X

X

Hình thức và thể loại Âm nhạc

X

X

X

X

X

X

Lịch sử Âm nhạc Thế giới 

X

X

X

X

X

X

Lịch sử ÂN Việt Nam và ÂN cổ ttruyền VN

X

X

X

X

X

X

Hòa âm ứng dụng phối bè

X

X

X

X

X

X

Đọc và ghi nhạc 1

X

X

X

X

X

X

Đọc và ghi nhạc 2

X

X

X

X

X

X

Đọc và ghi nhạc 3

X

X

X

X

X

X

Đọc và ghi nhạc 4

X

X

X

X

X

X

Đọc và ghi nhạc 5

X

X

X

X

X

X

Hát 1

X

X

X

X

X

X

Hát 2

X

X

X

X

X

X

Hát 3

X

X

X

X

X

X

Hát dân ca

X

X

X

X

X

X

Nhạc cụ 1

X

X

X

X

X

X

Nhạc cụ 2

X

X

X

X

X

X

Nhạc cụ 3

X

X

X

X

X

X

Đệm đàn

X

X

X

X

X

X

Chỉ huy và dàn dựng hát tập thể

X

X

X

X

X

X

Múa

X

X

X

X

X

X

PP dàn dựng chương trình tổng hợp

X

X

X

X

X

X

Tin học ứng dụng chuyên ngành

X

X

 

X

X

 

Phương pháp dạy học Âm nhạc 1

X

X

X

X

 

 

Phương pháp dạy học Âm nhạc 2

X

X

X

X

 

 

Thực hành sư phạm âm nhạc

X

X

X

X

 

 

Thực tập sư phạm 1

X

X

X

X

 

 

Thực tập sư phạm 2

X

X

X

X

 

 

  Quảng Bình, ngày 22 tháng 02 năm 2012

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)


PGS. TS. Hoàng Dương Hùng

 

 

 


 

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Đào tạo- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình