CHUẨN ĐẦU RA

Chuẩn đầu ra ngành Cao đẳng Địa lý (ghép GDCD)

2/23/2012 9:30:05 AM
Có đủ năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo được những yêu cầu đổi mới về mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục và dạy học bộ môn Địa lý, Giáo dục công dân ở trường THCS.


CHUẨN ĐẦU RA

Ngành đào tạo: Sư phạm Địa lí (Ghép với Giáo dục công dân)

Geography Teacher Eduacation (with Citizenship Education)

Trình độ đào tạo: Cao đẳng


I. MỤC TIÊU CHUNG

Có phẩm chất cơ bản của nhà giáo trong nhà trường XHCN Việt Nam: thấm nhuần thế giới quan Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu người học, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm cao, có đạo đức tốt, có tác phong mẫu mực của nhà giáo.

Có đủ năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo được những yêu cầu đổi mới về mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục và dạy học bộ môn Địa lý, Giáo dục công dân ở trường THCS.

Có tiềm lực để không ngừng hoàn thiện trình độ đào tạo ở các bậc cao hơn, vươn lên đáp ứng với yêu cầu mới.

Sinh viên tốt nghiệp ngành CĐSP Địa – Giáo dục công dân còn phải có đủ năng lực, trình độ để dạy được môn Giáo dục công dân ở trường THCS, làm công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ

1.  Yêu cầu về kiến thức, trình độ chuyên môn:

- Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự  nhiên, xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.

- Có đủ kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực đào tạo thuộc ngành Địa lý - Giáo dục công dân.

- Nắm vững những vấn đề cơ bản về chương trình, nội dung môn Địa lý - Giáo dục công dân trong chương trình THCS.

- Có kiến thức lý luận về phương pháp dạy học bộ môn, hình thức tổ chức dạy và học các nguyên tắc và kỹ thuật thực hiện phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục/dạy học môn Địa lý - Giáo dục công dân ở trường THCS, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục THCS về  chất lượng, hiệu quả.

- Nắm được yêu cầu, nguyên tắc để khai thác sử dụng và tự làm đồ dùng dạy học.

- Nắm được kiến thức cơ bản về khoa học tâm lý, giáo dục, những vấn đề cơ bản của quá trình dạy học để có thể vận dụng vào hoạt động dạy học và giáo dục.

- Nắm được phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục để có thể triển khai nghiên cứu một vấn đề thuộc lĩnh vực giáo dục.

- Có hiểu biết về công tác tổ chức, quản lý trong ngành giáo dục, trong nhà trường hiện nay.

2.  Yêu cầu về kỹ năng:

+  Kỹ năng cng:

2.1 Vận dụng kiến thức thực tiễn vào cuộc sống:

-  Sinh viên biết giải thích các sự vật, hiện tượng địa lí trong thực tiễn có liên quan trong chương trình sách giáo khoa THCS…

-  Sinh viên biết cách lí giải các vấn đề liên quan đến các luật, vấn đề về giáo dục tư tưởng, đạo đức cho học sinh ở mức độ đơn giản có trong chương trình Giáo dục công dân ở THCS.

2.2 Thực hiện các qui trình và thao tác nghiệp vụ:

-  Sinh viên thực hiện được các qui trình thiết kế bài giảng Địa lí và Giáo dục công dân và lên lớp giảng bài.

-  Lập kế hoạch giảng dạy: xây dựng kế hoạch giảng dạy, xây dựng và thiết kế giáo án; chọn lọc và sắp xếp các chủ đề hoặc nội dung, phối hợp các phương pháp và phương tiện dạy học .

-  Điều khiển lớp học: tổ chức và quản lí lớp học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh.

 -  Giáo dục học sinh: Đề ra các biện pháp quản lí hành vi của học sinh, xây dựng kế hoạc công tác chủ nhiệm, thiết kế giáo án giáo dục học sinh.

- Đánh giá học sinh: vận dụng các phương pháp khác nhau để đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh.

- Xây dựng hồ sơ giáo dục: Xây dựng, bảo quản và sử dụng hiệu quả hồ sơ giáo dục và giảng dạy

-  Sinh viên biết xây dựng và sử dụng các phương tiện dạy học truyền thống và hiện đại phổ biến vào bài giảng thích hợp có hiệu.

- Tiến hành khảo sát, điều tra các đối tượng địa lí, môi trường phục vụ giảng dạy.

2.3 Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn:

-  Sinh viên có khả năng vận dụng tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh vào cuộc sống.

-  Sinh viên biết làm theo tấm gương đạo đức HCM, luôn giữ gìn đạo đức mẫu mực trong nghề nghiệp

2.4 Giao tiếp và ứng xử linh hoạt:

 Sinh viên có khả năng trong giao tiếp tốt với mọi người, mọi thành phần trong xã hội, biết vận dụng kiến thức đã học thành kỹ năng, kỹ xảo của bản thân…

-  Sinh viên có kĩ năng nắm bắt đặc điểm đối tượng, qui trình và các yếu tố then chốt để giao tiếp học sinh thành công, giao tiếp tốt với những đối tượng khác như chính quyền địa phương, đồng nghiệp, phụ huynh, các tổ chức đoàn thể để hỗ trợ cho quá trình giảng dạy và giáo dục.

-  Sinh viên biết phán đoán tâm lí, phong cách, tính cách của học sinh khi giao tiếp.

-  Sinh viên có kĩ năng  thuyết trình, tuyên truyền, vận động học sinh trong việc bảo vệ môi trường, góp phần làm trong sạch môi trường và một số vấn đề khác.

2.5 Khả năng giải quyết vấn đề:

- Sinh viên biết xác định trọng tâm của vấn đề và giải quyết vấn đề một cách hệ thống để đi đến thành công.

- Sinh viên biết cách khai thác thông tin để truy tìm nguyên nhân và khắc phục hậu quả một cách tối ưu nhất.

      - Kỹ năng nghiên cứu một vấn đề khoa học thuộckhoa học giáo dục hoặc chuyên môn Địa lí và Giáo dục công dân..

+ Kỹ năng mềm:

2.6 Khả năng làm việc nhóm:

-  Sinh viên có khả năng làm việc độc lập, tổ chức và làm việc nhóm trong hoạt động tổ chức dạy học để giáo dục cho học sinh kĩ năng làm việc nhóm

-  Sinh viên biết lắng nghe, tôn trọng các thành viên trong nhóm học sinh, đồng nghiệp

-  Sinh viên biết cách xử lí các mâu thuẫn và nâng cao hiệu quả làm việc của nhóm, có tinh thần đồng đội tốt.

2.7 Khả năng lập kế hoạch và tổ chức công việc:

-  Sinh viên hiểu cách thức lập kế hoạch làm việc cá nhân và triển khai công tác dạy học ở THCS.

-  Sinh viên có khả năng sáng tạo, linh hoạt trong giảng dạy hoạt động dạy học.

2.8 Thuyết trình và phỏng vấn::

-  Sinh viên rèn luyện khả năng thuyết trình, trình bày các vấn đề một cách thuyết phục.

-  Sinh viên nâng cao kỹ năng truyền đạt, quản lý tốt thời gian báo cáo.

-  Sinh viên có khả năng ứng xử nhanh nhạy trong mọi tình huống.

-  Sinh viên có phong cách tự tin khi phỏng vấn, có tư duy sáng tạo tốt.

2.9 Sử dụng công nghệ thông tin và ngoại ngữ

-  Sinh viên có kỹ năng am hiểu và đọc hiểu Tiếng Anh chuyên ngành (nghe, nói, đọc, viết) trong phạm vi hướng dẫn chuyên môn ở mức độ cao đẳng (tương đương TOEIC nội bộ 350 điểm ) Từ đó, sinh viên có điều kiện phát huy tốt nghề nghiệp của mình cũng như các mặt khác trong cuộc sống. Sinh viên có thể tiếp thu, tham khảo những kiến thức mới, phương pháp nghiệp vụ mới qua các tài liệu thu thập được trên mạng Internet hay tài liệu nước ngoài…

- Có trình độ tin học tương đương trình độ A, sử dụng tốt một số phần mềm phục vụ dạy học, thiết kế đồ họa thông dụng như: PowerPoint, Lecker Mectrer, Violet, Microsort Office Word...; biết cách khai thác thông tin trên mạng Internet phục vụ cho công tác dạy học và nghiên cứu. Biết sử dụng các phần mềm chuyên dụng trong chuyên môn ở mức độ đơn giản : Encatar, Google Earth,...

-  Sinh viên có thể sử dụng công nghệ thông tin để soạn thảo, xây dựng các biểu mẫu; tìm kiếm, lưu trữ những tài liệu cần thiết trong nghiệp vụ.

3. Yêu cầu về thái độ: 

- Có  thái độ yêu nghề, mến trẻ và có ý thức trách nhiệm xã hội, đạo đức, tác phong người thầy giáo. Thường xuyên tu dưỡng đạo đức, trau dồi những phẩm chất cần thiết của người giáo viên.

- Có ý thức học tập nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn, tìm tòi nghiên cứu để không ngừng tiến bộ. Tích cực rèn luyện năng lực nghề nghiệp, cập nhật thông tin về đổi mới phương pháp dạy học.

4. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:

- Có thể làm giáo viên giảng dạy Địa lí ở trường THCS.

- Có thể làm giáo viên giảng dạy Giáo dục công dân ở trường THCS.

- Có thể làm chuyên viên và quản lí  ở các trường học, các phòng giáo dục, các Sở giáo dục.

- Điều tra khảo sát các đặc điểm địa lí địa phương phục vụ dạy học.

- Biên soạn, biên tập tài liệu dạy học Địa lí ở THCS.

- Biên soạn, biên tập tài liệu dạy học Giáo dục công dân ở THCS.

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ khi ra trường:

- Sinh viên có đủ năng lực và trình độ để học liên thông chương trình đào tạo trình độ đại học chuyên ngành Địa lí, Giáo dục Chính trị và sau đại học.

- Sinh viên có thể học văn bằng 2 các chuyên ngành Sư phạm Địa lí hoặc Sư phạm Giáo dục chính trị..

 Sau khi ra trường, sinh viên có đầy đủ những tố chất cần thiết đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp, đảm nhận tốt vai trò trong các lĩnh vực nghề nghiệp đã nêu trên.

III. CHUẨN ĐU RA CA CHƯƠNG TRÌNH

       Sau khi tốt nghip, các cử nhân ngành cao đẳng sư phạm Địa lí và Giáo dục công dân có kh năng:

1. Giao tiếp tốt, ứng xử linh hoạt, có sức khỏe tốt.

2. Sử dụng các loại máy văn phòng thông thường: điện thoại, photocopy, máy vi tính, máy in, máy ảnh, camera, máy scan, máy projecter dùng trong thiết kế bài giảng và giảng dạy...

3. Có hiểu biết cơ bản về địa lí Địa lí Tổ quốc, địa lí các khu vực và một số quốc gia trên thế giới.

4. Có hiểu biết cơ bản về giáo dục truyền thống và giáo dục hiện đại ở Việt Nam, các nội dung cơ bản của các Luật trong Bộ Luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

5. Vận dụng kiến thức đã học để giải thích các sự vật hiện tượng địa lí trong thực tiễn.

6. Vận dụng kiến thức đã học để lí giải các tình huống, bài học giáo dục đạo đức trong đời sống hàng ngày một cách thuyết phục.

7. Lập kế hoạch, giảng dạy môn Địa lí và Giáo dục công dân ở THCS.

8. Thao tác các nghiệp vụ xây dựng, sử dụng và quản lí giáo dục.

9. Khả năng triển khai nghiên cứu độc lập một vấn đề về khoa học giáo dục.

10. Sử dụng các phần mềm văn phòng trong quản lí hồ sơ, báo cáo, điểm, bài giảng..

11. Có khả năng giao tiếp thông thường và đọc tài liệu bằng tiếng Anh phục vụ  giảng dạy và cập nhật thông tin.

12. Có khả năng phối hợp làm việc nhóm với các thành viên khác trong triển khai và tổ chức một công việc cụ thể.

IV. HI  VIỆC LÀM

        Sau khi tốt nghip, các cử nhân ngành cao đẳng sư phạm Địa lí và Giáo dục công dân có thể:

1. Có thể làm giáo viên giảng dạy Địa lí ở trường THCS.

2.  Có thể làm giáo viên giảng dạy Giáo dục công dân ở trường THCS.

3.  Có thể làm chuyên viên và quản lí  ở các trường học, các phòng giáo dục, các Sở giáo dục.

4.  Điều tra khảo sát các đặ điểm địa lí địa phương phục vụ dạy học.

5. Biên soạn, biên tập tài liệu dạy học Địa lí ở THCS.

6. Biên soạn, biên tập tài liệu dạy học Giáo dục công dân  ở THCS.

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Đào tạo- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình