CHUẨN ĐẦU RA

Chuẩn đầu ra ngành Cao đẳng Sư phạm Hóa học (ghép với KTNN)

2/23/2012 10:04:00 AM
Đào tạo giáo viên có trình độ cử nhân cao đẳng sư phạm Hóa học - KTNN có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ, đảm bảo được những yêu cầu đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy và học, kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục, dạy học môn hóa học và KTNN ở trường Trung học Cơ sở; đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục trung học cơ sở về quy mô, chất lượng, hiệu quả, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước; có chí hướng, có khả năng tự học tự nghiên cứu, tiếp tục học

 

 CHUẨN ĐẦU RA

Ngành đào tạo: SƯ PHẠM HÓA (ghép với Kỹ thuật nông nghiệp)

Chemistry teacher education (with agricultural technology)

Trình độ đào tạo: CAO ĐẲNG

 

I. MỤC TIÊU CHUNG

Đào tạo giáo viên có trình độ cử nhân cao đẳng sư phạm Hóa học - KTNN có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ, đảm bảo được những yêu cầu đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy và học, kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục, dạy học môn hóa học và KTNN ở trường Trung học Cơ sở; đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục trung học cơ sở về quy mô, chất lượng, hiệu quả, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước; có chí hướng, có khả năng tự học tự nghiên cứu, tiếp tục học tập suốt đời, học lên trình độ đại học và cao hơn.

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ

1.  Yêu cầu về kiến thức, trình độ chuyên môn:

            a. Kiến thức chung:

            - Nắm vững những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

            - Có kiến thức cơ bản về: toán học, vật lý, tâm lý và giáo dục học, quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành.

            b. Kiến thức chuyên ngành:

- Nắm vững kiến thức về hóa học đại cương, lý luận dạy học và phương pháp dạy học hóa học

- Có kiến thức sâu rộng về hóa học vô cơ, hóa học hữu cơ, hóa học phân tích và hóa học công nghệ - môi trường.

- Có kiến thức cơ bản về các ngành kỹ thuật nông nghiệp, lý luận dạy học và phương pháp dạy học kỹ thuật nông nghiệp.

2.  Yêu cầu về kỹ năng:

+  Kỹ năng cng:

- Phân tích chương trình, xây dựng kế hoạch giảng dạy, tổ chức giảng dạy bộ môn hóa học và KTNN

- Tiến hành các thí nghiệm hóa học liên quan đến chương trình giảng dạy, nghiên cứu khoa học, sử dụng thành thạo các dụng cụ thí nghiệm.

- Làm tốt công tác quản lý học sinh và công tác chủ nhiệm lớp,

+  Kỹ năng mm:

-  Phân ch và x thông tin liên quan đến chuyên ngành

- Giải quyết vấn đề: vận dụng các kiến thức hóa học để giải quyết các vấn đề thực tiễn và trong sản xuất hóa học, trong chăn nuôi và trồng trọt. Sử dụng thành thạo các thiết bị, đồ dùng dạy học hóa học. 

- Giao tiếp: có kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống sư phạm, hướng dẫn học sinh tham gia các hoạt động tập thể, văn nghệ, thể dục thể thao.

- Có khả năng tự học và làm việc độc lập hoặc làm vic theo nhóm, cải tiến đồ dùng dạy học hóa học, giải các bài tập hóa học trong chương trình phổ thông.

-  Ngoại ngữ: tiếng Anh đạt điểm Toeic nội bộ 350 điểm.

- Tin học đạt trình độ A và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học hóa học.

3. Yêu cầu về thái độ:

            - Chấp hành đúng pháp luật của Nhà nước.

            -  Chấp hành đúng nội quy nhà trường, cơ quan, có ý thức tổ chức kỷ luật trong lao động, thực hiện sự phân công và điều động của tổ chức.

- Có lòng thương yêu, tôn trọng nhân cách của học sinh; yêu nghề, biết tạo bầu không khí dân chủ thân thiện trong lớp học, có đạo đức nghề nghiệp.

            - Có tinh thần học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ, cải tiến phương pháp giảng dạy và có ý thức nghiên cứu khoa học, tìm tòi sáng tạo; có tinh thần đoàn kết, hợp tác tương trợ nhau, xây dựng tập thể sư phạm lành mạnh vì mục tiêu giáo dục.

            - Có đủ sức khỏe để học tập và làm việc.

4. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:

- Giảng dạy môn hóa học và Kỹ thuật nông nghiệp ở trường THCS.

- Xử lý các nghiệp vụ liên quan đến chuyên môn hoá học: phòng thí nghiệm, công ty liên quan đến hoá chất và môi trường.

- Quản lý chuyên môn tại các trường THCS và phòng giáo dục.

- Làm việc ở các trung tâm giống cây trồng, vật nuôi.

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ khi ra trường:

- Có thể học tập hoàn chỉnh trình độ đại học sư phạm Hóa học.

- Có năng lực xác định được những vấn đề chuyên môn cần học tập; có thể nghiên cứu khoa học, tìm kiếm tài liệu, phối hợp chuyên môn với đồng nghiệp, cải tiến phương pháp giảng dạy và tự học tập nâng cao trình độ.

- Biết cải tiến dụng cụ, thiết bị thí nghiệm phục vụ dạy học và làm công tác thiết bị phòng thí nghiệm.

- Xây dựng hệ thống bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học THCS.

- Học thêm một số tín chỉ để hoàn chỉnh kiến thức về trình độ cao đẳng KTNN

III. CHUẨN ĐU RA CA CHƯƠNG TRÌNH

Sau khi tốt nghip, các cử nhân ngành CĐSP Hóa – KTNN có kh năng:

1. Tiếp cn kiến thc, công ngh và k năng s dng c thiết bị hin đi trong nh vc dạy học hóa học, dạy học KTNN và thí nghiệm hóa học.

2. Ứng dụng các kiến thức về Toán và Khoa học cơ bản, các kiến thức hóa học, KTNN để hiểu sâu kiến thức giảng dạy ở THCS,

3. Áp dụng kiến thức đã học về các môn hóa học, công nghệ môi trường để giải thích các hiện tượng hoá học xảy ra trong thực tế đời sống, sản xuất, trong giảng dạy và biết cách xử lý các tình huống xảy ra phòng thí nghiệm hóa học.

4. Phân tích, xử lý s liu thc nghim, x tình huống sư phạm và áp dng kết quả trong công tác chủ nhiệm lớp và trong việc giáo dục học sinh.

5. Áp dng kiến thức trong vic thiết kế bài dạy, tổ chức và quản lý học sinh trong các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội.

6. Làm vic theo nhóm (T chc, thảo luận, theo dõi vic thực hin, tìm phương án hp lý để ci tiến phương pháp dạy học và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ).

7. Hc tp liên tc trên cơ s kiến thức cơ bn, cơ s đã có để tiếp thu những tiến bộ về khoa học kỹ thuật – công nghệ áp dụng vào dạy học và tiếp tục học lên bc đại hc sư phạm hóa hoặc hoàn chỉnh chương trình Cao đẳng Kỹ thuật Nông nghiệp.

8. Hiu biết về tình hình chính trị, xã hi, môi trưng.

9. Giao tiếp ngoi ngữ tốt

 

IV. HI  VIỆC LÀM

Sau khi tốt nghip, các cử nhân (hoặc kỹ sư) ngành Cao đẳng sư phạm Hóa học có th:

1. Giảng dạy Hóa học và KTNN tại các trường THCS

2. Làm công tác phụ trách thí nghiệm tại các trường THCS, THPT.

3. Phụ trách các phòng thí nghiệm của các công ty liên quan sử dụng hóa chất.

4. Làm việc tại các cơ quan quản lý, bảo vệ môi trường.

5. Bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học THCS, bồi dưỡng kiến thức cho học sinh THPT tại các trung tâm giáo dục.

6. Làm việc tại các cơ sở nuôi trồng cây, con, chăn nuôi lợn, .

 V. QUAN HỆ GIA CÁC MC TIÊU ĐÀO TO VI CHUN ĐU RA

   

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chuẩn đầu ra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Kiến thức

Kiến thức cơ bản

x

x

 

 

 

 

x

x

x

Kiến thức cơ sở ngành

 

x

 

x

x

x

x

 

 

Kiến thức chuyên ngành

 

x

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

Kỹ năng

 

Cứng

Xây dựng KH, tổ chức giảng dạy

x

x

x

 

x

x

 

 

 

Thực hành thí nghiệm

 

 

x

 

 

 

 

 

 

Quản lý, giáo dục học sinh

 

 

 

x

x

 

 

x

 

 

 

Mềm

Phân tích, xử lý thông tin

 

 

x

x

 

x

 

 

 

Giải quyết vấn đề

 

 

x

 

x

 

 

 

 

Giao tiếp

 

 

 

x

 

x

 

 

 

Khả năng tự học và làm việc

 

 

 

 

 

 

x

 

 

Ngoại ngữ

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Tin học

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Thái độ

Ý thức trách nhiệm

 

 

 

 

 

x

 

x

 

Tinh thần, thái độ, tình cảm

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

VI. QUAN HỆ GIA NI DUNG CÁC HC PHN VI CHUN ĐU RA


Các học phân

Chuẩn đầu ra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

 

 

 

 

 

 

 

x

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh

 

 

 

 

 

 

 

x

 

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

x

 

Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành         

 

 

 

 

 

 

 

x

 

Tiếng Anh 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Bổ túc toán

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Hoá học Đại cương 1

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Hoá học Đại cương 2

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Hoá học Đại cương 3

x

x

 

 

 

x

 

 

 

Nhập môn tin học

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo dục thể chất

 

 

 

 

 

 

 

x

 

Giáo dục quốc phòng 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

Tâm lý học đại cương

 

 

 

 

 

x

 

 

 

Tâm lý học lứa tuổi và Tâm lý học sư phạm

 

 

 

x

 

x

 

 

 

Giáo dục học đại cương

 

 

 

x

 

 

 

 

 

Hoạt động giáo dục và hoạt động dạy học ở THCS.

 

 

 

x

 

 

 

 

 

Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên

 

 

 

x

 

x

x

 

 

Công tác Đội Thiếu niên Tiền phong HCM

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Hoá học vô cơ 1, 2, 3

 

x

x

 

 

 

 

 

 

Cơ sở hoá học hữu cơ 1, 2, 3, 4

 

x

x

 

 

 

 

 

 

Hoá học phân tích 1, 2, 3, 4

x

x

x

 

 

 

 

 

 

Hoá công nghệ và môi trường 1, 2, 3, 4

 

x

x

 

 

 

 

 

 

Ăn mòn kim loại

 

x

x

 

 

 

 

 

 

Bài tập hoá học

 

x

 

 

 

x

 

 

 

Nhập môn danh pháp hoá học hữu cơ

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Lý luận dạy học hoá học

 

x

 

 

x

 

 

 

 

Phương pháp dạy học hoá học

 

x

 

 

x

 

 

 

 

Lý luận dạy học kỹ thuật nông nghiệp      

 

x

 

 

x

 

 

 

 

Phương pháp dạy học kỹ thuật nông nghiệp      

 

x

 

 

x

 

 

 

 

Sinh lý vật nuôi

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Sinh lý thực vật

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Giống cây trồng

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Đất trông - Phân bón

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Bảo vệ cây trồng

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Giống vật nuôi

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Kỹ thuật chăn nuôi lợn

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Thức ăn vật nuôi

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Lâm nghiệp

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Thủy sản

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Vi sinh vật học và sinh thái nông nghiệp

 

x

 

 

 

 

 

 

 

   Thực tập sư phạm 1

 

 

 

 

x

 

 

x

 

   Thực tập sư phạm 2

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Học phần thay thế: Hóa học phức chất

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Học phần thay thế: Danh pháp hữu cơ

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

       VII. QUAN HỆ GIA NI DUNG CÁC HC PHN VI CƠ HI VIỆC LÀM

 

Nội dung học phần

Cơ hội việc làm

1

2

3

4

5

6

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin

 

 

 

 

 

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh 

 

 

 

 

 

 

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

 

 

 

 

 

 

Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành         

x

 

 

 

 

 

Tiếng Anh 

 

 

 

 

 

 

Bổ túc toán

 

 

 

 

 

 

Hoá học Đại cương 1

 

 

 

 

 

 

Hoá học Đại cương 2

 

 

 

 

 

 

Hoá học Đại cương 3

 

x

x

x

 

 

Nhập môn tin học

 

 

 

 

 

 

Giáo dục thể chất

 

 

 

 

 

 

Giáo dục quốc phòng 

 

 

 

 

 

 

Tâm lý học đại cương

 

 

 

 

 

 

Tâm lý học lứa tuổi và Tâm lý học sư phạm

x

 

 

 

 

 

Giáo dục học đại cương

x

 

 

 

 

 

Hoạt động giáo dục và hoạt động dạy học ở THCS.

x

 

 

 

 

 

Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên

 

 

 

 

x

 

Công tác Đội Thiếu niên Tiền phong HCM

 

 

 

 

 

 

Hoá học vô cơ 1, 2, 3

 

x

x

x

 

 

Cơ sở hoá học hữu cơ 1, 2, 3, 4

 

x

x

x

 

 

Hoá học phân tích 1, 2, 3, 4

 

x

x

x

 

 

Hoá công nghệ và môi trường 1, 2, 3, 4

 

 

 

x

 

 

Ăn mòn kim loại

 

 

 

x

 

 

Bài tập hoá học

 

 

 

 

x

 

Nhập môn danh pháp hoá học hữu cơ

 

 

 

 

 

 

Lý luận dạy học hoá học

x

 

 

 

 

 

Phương pháp dạy học hoá học

x

 

 

 

 

 

Lý luận dạy học kỹ thuật nông nghiệp      

x

 

 

 

 

 

Phương pháp dạy học kỹ thuật nông nghiệp      

x

 

 

 

 

 

Sinh lý vật nuôi

 

 

 

 

 

x

Sinh lý thực vật

 

 

 

 

 

x

Giống cây trồng

 

 

 

 

 

x

Đất trông – Phân bón

 

 

 

 

 

x

Bảo vệ cây trồng

 

 

 

 

 

x

Giống vật nuôi

 

 

 

 

 

x

Kỹ thuật chăn nuôi lợn

 

 

 

 

 

x

Thức ăn vật nuôi

 

 

 

 

 

x

Lâm nghiệp

 

 

 

 

 

x

Thủy sản                                    

 

 

 

 

 

x

Vi sinh vật học và sinh thái nông nghiệp

 

 

 

 

 

x

   Thực tập sư phạm 1

x

 

 

 

 

 

   Thực tập sư phạm 2

x

 

 

 

 

 

Học phần thay thế: Hóa học phức chất

 

 

x

 

 

 

Học phần thay thế: Danh pháp hữu cơ

 

 

 

 

 

 

 

Quảng Bình, ngày 22 tháng 02 năm 2012

        HIỆU TRƯỞNG           

                                                                                                        (Đã ký)

 

                                                                                     PGS. TS. Hoàng Dương Hùng

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Đào tạo- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình