CHUẨN ĐẦU RA

Chuẩn đầu ra ngành Đại học Ngôn ngữ Anh

2/23/2012 11:24:07 AM
Đào tạo cử nhân tiếng Anh có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp, có sức khỏe tốt, có tinh thần trách nhiệm cao để có thể làm việc có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Anh, đáp ứng được yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế và có khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

CHUẨN ĐẦU RA

Ngành đào tạo: Ngôn ngữ Anh (English Language)

Trình độ đào tạo: Đại học

 

I. MỤC TIÊU CHUNG

Đào tạo cử nhân tiếng Anh có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp, có sức khỏe tốt, có tinh thần trách nhiệm cao để có thể làm việc có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Anh, đáp ứng được yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế và có khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ

1.  Yêu cầu về kiến thức, trình độ chuyên môn:

- Có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.
- Có kiến thức lý thuyết cơ bản về ngôn ngữ tiếng Anh như ngữ âm học, ngữ nghĩa học, từ vựng học, ngữ pháp…
- Có trình độ thực hành tiếng Anh tối thiểu cuối trình độ B2, đầu trình độ C1( hoặc  IELTS 5.5, TOEFL PBT 5.0, TOEIC 600- Nội bộ)
- Có kiến thức về lý thuyết cũng như thực hành biên dịch, phiên dịch Anh – Việt, Việt – Anh;
- Có kiến thức khá phong phú và hệ thống về tiếng Anh trong biên-phiên dịch, du lịch, giảng dạy ngôn ngữ Anh chuyên nghiệp.
- Có kiến thức căn bản về văn hóa Anh - Mỹ.

- Nắm bắt kiến thức ngôn ngữ xã hội ứng dụng trong lĩnh vực chuyên môn hiện nay có xu hướng phát triển trong tương lai. Năng động, cập nhật kiến thức và áp dụng sáng tạo trong công việc;
- Có năng lực tư duy sáng tạo và nghiên cứu khoa học.
- Có trình độ tin học B, trình độ Ngoại ngữ - Tiếng Pháp B1- Tiếng Trung SHK Cấp II
2.  Yêu cầu về kỹ năng:

+  Kỹ năng cng:

- Đạt được các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh ở mức độ tương đối thành thạo trong các tình huống giao tiếp xã hội và nghiệp vụ chuyên môn. Trang bị cho sinh viên kỹ năng học tập hiêu quả để tiếp tục nâng cao kiến thức và năng lực thực hành ngôn ngữ.

- Biết vận dụng kiến thức cơ bản đã học để bổ trợ các kiến thức ngôn ngữ có hiệu quả.

- Đạt được kỹ năng thực hành ở các lĩnh vực khác nhau: Thực hành biên, phiên dịch, các lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ khách sạn- du lịch, văn phòng, kinh tế và xã hội, thương mại, giao dịch kinh doanh…

 - Tham gia giảng dạy tiếng Anh tại các trường PTTH sau khi đã học nghiệp vụ sư phạm.

 +  Kỹ năng mm:

-  Phân ch và x thông tin: Có năng lực tiếp thu, phân tích vấn đề trên nhiều khía cạnh liên quan, tổng hợp ý kiến và xử lý thông tin với cách diễn đạt ý tưởng gọn gàng, trong sáng, khúc chiết đem lại hiệu quả cao cho công việc.

.- Giải quyết vấn đề: Biết hòa đồng với tập thể, chia sẻ thông tin,biết cách dựa vào sức mạnh tập thể để giải quyết vấn đề logic và thuyết phục trong công việc cũng như trong cuộc sống.

- Giao tiếp: Có khả năng giao tiếp ở các tình huống, ngữ cảnh khác nhau phù hợp với văn hoá của những người tham gia giao tiếp. Có cách ứng xử chuẩn mực, thể hiện nếp văn hóa, lịch sự trong mọi tình huống.

- Làm vic theo nhóm: Có năng lực làm việc cặp, nhóm, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp, phát huy tinh thần tập thể, khi cần thiết biết cách sử dụng các công cụ từ xa để  tạo ra hiệu quả tốt nhất trong công việc..

-  Ngoại ngữ: Có thể sử dụng ngoaị ngữ thứ hai như Tiếng Pháp- trình độ B1, Tiếng Trung- trình độ SHK cấp II.

3. Yêu cầu về thái độ:

- Có tinh thần yêu nước, yêu đồng bào, tinh thần tự hào dân tộc.

- Có ý thức trách nhiệm và có hoài bão về nghề nghiệp được đào tạo;
- Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp và thái độ phục vụ tốt;
- Có phẩm chất chính trị, ý thức phát triển nghề nghiệp, trách nhiệm công dân, trách nhiệm cộng đồng, có sức khoẻ đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
4. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:

Có thể hoạt động nghề nghiệp trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Anh như giảng dạy tiếng Anh ở bậc phổ thông, biên - phiên dịch, soạn thảo văn bản trong lĩnh vực giao dịch thương mại ở các cơ quan, văn phòng giao dịch, dự án, khách sạn, hàng không, các tổ chức phi chính phủ, các cơ quan văn hóa, giáo dục, kinh tế…có sử dụng tiếng Anh.
5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ khi ra trường:

Tiếp tục học văn bằng 2, các bậc sau đại học các chuyên ngành trong lĩnh vực ngôn ngữ học, biên dịch, phiên dịch và giảng dạy tiếng Anh trong và ngoài nước.

 

 

 

III. CHUẨN ĐU RA CA CHƯƠNG TRÌNH

Sau khi tt nghip, các  c nhân ngành ngôn ngữ Anh có kh năng:

1. Giao tiếp tiếng Anh cơ bn vi bn k năng nghe, nói, đc, viết ti thiu trình đ cuối B2, đầu C1 theo Khung Tham Chiếu Chung Châu Âu- chuẩn  TOEIC 600 ( Nội Bộ)

2. S dng tt tiếng Anh trong các lĩnh vc biên/phiên dịch, du lịch, giao dịch thương mại đ làm các công vic như thư ký, l tân, hướng dn viên du lch, tiếp viên hàng không

3. ng x phù hp vi nhng người tham gia giao tiếp đến t nhng nn văn hoá khác nhau nht là nhng người đến nhng nước nói tiếng Anh.

4. Phân tích tình hình thc tế đ có các đ xut, gii pháp gii quyết các vn đ trong quá trình công tác.

5. Hc tp liên tc trên cơ s kiến thc cơ bn, cơ s đ tiếp tc phát trin, duy trì năng lc ngôn ng cũng như năng lc giao tiếp bng tiếng Anh.

6. S dng thiết bị kỹ thuật hiện đại như máy tính, máy chiếu làm công c hc tp, làm vic và giao tiếp sau khi ra trường.

7. Hiu biết v xã hi, văn hóa, môi trường và xã hội nhân văn.

8. Làm vic theo nhóm vi ngôn ng giao tiếp tiếng Anh.

9. Tư duy v khoa hc, năng đng, sáng to, kh năng t hc và nghiên cu đ nâng cao trình đ, có ý thc cng đng và tác phong ca người làm vic trong các lĩnh vc biên-phiên dch, du lch, ging dy ngôn ng Anh mt cách chuyên nghip.

10. Phân tích d liệu tiếng Anh và áp dụng kết quả vào quá trình đổi mi phương pháp giảng dạy tiếng Anh, dich thuật, biên phiên dịch, giao dich kinh tế thương mại.

11.Ging dy tiếng Anh ti các trường ph thông.

12. S dng Ngoa ng th hai như TiếngPháp, Tiếng Trung hoc Tiếng Nga đ hiu sâu sc hơn đc đim chung và riêng ca các ngôn ng khác nhau và có th giao tiếp trình đ sơ cp.

IV. HI  VIỆC LÀM

Sau khi tốt nghip, các  cử nhân ngành ngôn ngữ Anh có thể:

1. Làm các công việc có sử dụng tiếng Anh như hành chính văn phòng, thư ký, lễ tân, hướng dẫn viên du lịch, thông dịch viên, biên dịch viên, giao dịch viên hàng không…

2. Soạn thảo văn bản, tài liệu tham khảo, sách, báo, hợp đồng kinh tế thương mại bằng tiếng Anh.

3. Tham gia giảng dạy tiếng Anh ở các trường phổ thông.

4. Làm công tác đối ngoại, biên, phiên dịch cho các dự án có đối tác nước ngoài tham gia.

5. Nghiên cưú ở các viện ngôn ngữ.


V. QUAN HỆ GIA CÁC MC TIÊU ĐÀO TO VI CHUN ĐU RA

 

 

          Mc tiêu Đào tạo

          Chuẩn đầu ra                                Chuẩn đầu ra

   1

 2

3

4

5

 6

7

 8

 9

10

 11

   12

 

 

 

 

Kiến thức

Kiến thức cơ bn

x

x xx

x

 

x

x

x

 

x

x

x

 

Kiến thức cơ s ngành

x

x

 

 

x

 

x

 

x

x

x

x

Kiến thức chuyên ngành

 

x

x

 

x

 

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kỹ năng

 

 

 

 

Cng

Giao tiếp tiếng Anh cơ bản

x

x

x

 

x

 

x

x

 

 

x

 

Nghiệp vụ chuyên môn ( Biên, phiên dịch, du lich, khách sạn…)

 

 

 

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

Vận dụng kiến thức

x

x

x

 

x

x

x

 

x

x

x

x

Tư duy nghiên cứu

x

x

 

x

x

x

x

 

x

x

x

 

Giảng dạy tiếng Anh

x

 

 

 

x

 

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Mm

Phân ch và x thông tin

 

x

x

x

 

x

x

x

x

 

x

 

Gii quyết vn đề

 

x

x

x

 

 

x

x

x

 

x

 

 Làm vic theo nhóm

x

x

x

x

 

x

x

x

 

x

x

 

 Sử dụng công nghệ thông tin

x

x

 

 

x

x

x

 

x

x

x

 

Ngoi ngữ

 

x

 

 

x

x

 

x

 

x

 

 

 

 

Thái độ

 Ý thức trách nhiệm

 

 

x

x

 

x

x

x

 

 

x

 

 Ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp

 

x

x

 

 

 

 

x

x

 

x

 

     

VI. QUAN HỆ GIA NI DUNG CÁC HC PHN VI CHUN ĐU RA

 

 

Các học phần

             Chuẩn đầu ra                              Chuẩn đầu ra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Nhng Nguyên lý cơ bn của CN Mác - Lênin

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

Cơ sở văn hóa Việt Nam

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dẫn luận ngôn ngữ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

Phương pháp nghiên cứu khoa học

 

 

 

x

x

 

 

 

x

x

 

 

Tin học

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

Giao thoa văn hóa

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngôn ngữ học đối chiếu

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Anh 1, 2, 3, 4

x

x

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Ngữ pháp

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Ngữ âm – Âm vị

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

Ngoại ngữ 1, 2, 3, 4

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

Văn hóa Anh

x

 

x

 

x

 

 

 

 

x

 

 

Văn hóa Mỹ

x

 

x

 

x

 

 

 

 

x

 

 

Văn học Anh-Mỹ

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

Tiếng Anh Hành chính-Văn phòng

 

x

x

 

x

 

x

 

 

x

 

 

Tiếng Anh Du lịch

 

x

x

 

x

 

 

 

x

x

 

 

Tiếng Anh Khách sạn

 

x

x

 

x

 

 

 

x

x

 

 

Tiếng Anh Thư tín thương mại

 

x

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

Lý thuyết dịch

 

x

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

Thực hành Biên dịch

 

x

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

Thực hành phiên dịch

 

x

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

Tiếng Anh giao tiếp thương mại

 

x

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

Ngữ dụng học

x

x

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

Từ vựng học

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

PPGD Tiếng Anh

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

Cú pháp học

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. QUAN HỆ GIA NI DUNG CÁC HC PHN VI CƠ HI VIỆC LÀM

 

 

Các học phần

          hội việc làm

1

2

3

4

5

Dẫn luận ngôn ngữ

 

 

 

 

x

Phương pháp nghiên cứu khoa học

 

 

 

 

x

Tin học

x

x

x

x

x

Giao thoa văn hóa

x

x

x

x

x

Ngôn ngữ học đối chiếu

 

 

 

 

x

Tiếng Anh 1, 2, 3, 4

x

x

x

x

x

Ngữ pháp

x

x

x

x

x

Ngữ âm – Âm vị

x

x

x

x

x

Ngoại ngữ 1, 2, 3, 4

 

 

 

 

x

Văn hóa Anh

x

x

x

x

x

Văn hóa Mỹ

x

x

x

x

x

Văn học Anh-Mỹ

 

 

x

x

x

Tiếng Anh Hành chính-Văn phòng

x

x

x

x

x

Tiếng Anh Du lịch

x

x

 

x

x

Tiếng Anh Khách sạn

x

x

 

x

x

Tiếng Anh Thư tín thương mại

x

x

 

x

 

Lý thuyết dịch

x

x

x

x

x

Thực hành Biên dịch

x

x

x

x

 

Thực hành phiên dịch

x

x

x

x

 

Tiếng Anh giao tiếp thương mại

x

x

 

 

x

Ngữ dụng học

x

x

x

 

x

Từ vựng học

x

x

x

 

x

 

Quảng Bình, ngày 22 tháng 02 năm 2012

HIỆU TRƯỞNG

       (Đã ký)

 

 

                                                                                           PGS. TS. Hoàng Dương Hùng

 


 

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Đào tạo- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình