GIỚI THIỆU

Cơ cấu tổ chức

10/7/2017 9:31:42 AM
Tổng biên chế của Phòng là 10 người, trong đó có 01 Phó giáo sư, 02 Tiến sỹ, 01 giảng viên cao cấp, 03 thạc sỹ, 03 đang học cao học và 01 cử nhân.

                 

 

Tập thể Cán bộ, Giảng viên Phòng Đào tạo

 

 Thay Ngoc.jpg

 

 1. GS.TS.GVCC. Trần Ngọc  -  TRƯỞNG PHÒNG

Điện thoại:  0912098584;

E-mail: ngoct@qbu.edu.vn; daotaoqb@gmail.com

Năm sinh: 01-02-1959.

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Vật lý

Chức danh nghề nghiệp: Phó giáo sư, giảng viên chính

Nhiệm vụ:

Phụ trách chung: - Công tác đào tạo, tuyển sinh. Các vấn đề về văn bản, quy chế, quy định trong đào tạo.

- Trực tiếp chỉ đạo các công tác tuyển sinh, thi đua, khen thưởng; Các vấn đề về chế độ, chính sách; Cơ sở vật chất, trang thiết bị; Đào tạo, bồi dưỡng các lớp ngắn hạn; Cấp phát văn bằng, chứng chỉ.

- Trực tiếp quản lý, chỉ đạo và triển khai công tác mở ngành đào tạo, xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo; công tác thực hành thực tập; kế hoạch đào tạo cho từng ngành, từng học kỳ;

- Chỉ đạo công tác Quản trị phần mềm đào tạo, quản lý cổng thông tin đào tạo thuộc website của phòng Đào tạo. 


DT SNLV.JPG
                         Phòng làm việc của Trưởng phòng PGS.TS.GVCC. Trần Ngọc

 

2. TS.GV. Hoàng Văn Dũng PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

   

 

 

Email: dunghv@qbu.edu.vn; Dungvanhoang@gmail.com 

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ kỹ thuật điện máy tính

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Nhiệm vụ:

- Trực tiếp quản lý và chỉ đạo công tác quản lý đào tạo; Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo; Xử lý, quản lý kết quả đào tạo. Tham gia công tác tuyển sinh.

- Phụ trách đào tạo E-learning

- Chỉ đạo công tác khai thác, quản trị phần mềm quản lý đào tạo

- Tham gia công tác mở ngành đào tạo

- Thực hiện các công việc khi được Trưởng phòng ủy quyền.

 

3. ThS. Lê Thị Hương: Chuyên viên

Điện thoại: 0919450177

E-mail: huonglt@qbu.edu.vn; buileanhhoang@gmail.com

Năm sinh: 1978

 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lịch sử

Nhiệm vụ:

Phụ trách công tác văn phòng; Xử lý công văn, đơn thư, số liệu các vấn đề liên quan đến đào tạo trong sinh viên; Phụ trách công tác đăng ký khối lượng học tập cho SV; Lưu trữ các loại văn bản liên quan của phòng đào tạo và hồ sơ sinh viên trúng tuyển nhập học. Chủ trì công tác cấp phát văn bằng chứng chỉ. Tham gia các công tác tuyển sinh, triển khai đào tạo, tổ chức đoàn thể.

4. CH. Trương Thị Nhật Lệ: Chuyên viên

Điện thoại: 01683049877

 E-mail:nhatleqbu@gmail.com;  kimngan0403@gmail.com

Năm sinh: 1984

 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nuôi trồng thủysản

 

Nhiệm vụ:

Phụ trách công tác thực hiện chương trình, triển khai kế hoạch giảng dạy; lập thời khóa biểu; Tổng hợp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Giảng viên; Tham gia công tác tuyển sinh, xữ lý kết quả đào tạo và các công tác khác thuộc phòng Đào tạo.

 

5. ThS.GV. Lý Thị Thu Hoài: (Giảng viên, NCS)

DT TH.JPG

Điện thoại:01697527659;

E-mail: lythuhoaiqb@gmail.com; lythuhoaiqb@gmail.com

Năm sinh: 1986

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Hóa học

 

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

 

Nhiệm vụ:

Phụ trách việc lập kế hoạch, theo dõi công tác thi học phần ở các đơn vị; Theo dõi, quản lý công tác xây dựng chương trình đào tạo; Tham gia công tác xử lý và quản lý kết quả đào tạo; Tham gia công tác tuyển sinh, mở ngành đào tạo, xữ lý kết quả đào tạo và các công tác khác thuộc phòng Đào tạo.

 

6. Ths.GV. Nguyễn Thị Như phượng: Chuyên viên

DT NP.JPG

Điện thoại:0905081185

E-mail: nguyennhuphuong05tlh@gmail.com;daotaodhqb@gmail.com

Năm sinh: 1985

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ.

 

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

 

Nhiệm vụ:

Phụ trách máy tính tuyển sinh các hệ chính quy và vừa làm vừa học do trường cấp bằng; Theo dõi việc thực hiện kế hoạch tuyển sinh; Lưu trữ hồ sơ liên quan đến TS. Tham gia công tác mở ngành, xữ lý kết quả đào tạo và các công tác khác thuộc phòng Đào tạo.

 

7. CN. Lê Thị Thuận: Chuyên viên (Đang học cao học)

DT LTT.JPG

Điện thoại: 0905462226

E-mail: thuanlt@qbu.edu.vn; thachthao7847@gmail.com

Năm sinh: 1987

 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Anh văn (đanghọc thạc sỹ)

 

Nhiệm vụ:

Phụ trách công tác xử lý và quản lý kết quả đào tạo; Tham gia công tác quản lý và cấp phát bằng chứng chỉ đào tạo, xử lý đơn thư liên quan đến kết quả đào tạo và đơn thư cấp phát văn bằng chứng chỉ. Tham gia công tác tuyển sinh và các công tác khác thuộc phòng Đào tạo.

8. Ths. Nguyễn Thị Bích Liên: chuyên viên

Điện thoại: 0914480177

Email: lienntb@qbu.edu.vn;   bichlien317qb@gmail.com

Năm sinh: 1985

 

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Khoa học máytính

 

Nhiệm vụ:

Đăng ký khối lượng học tập của sinh viên, bố trí sinh viên học lại, học theo tiến độ riêng, cùng lúc hai chương trình. Phụ trách công tác thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo. Phụ trác công tác công tác thực hành, thực tập (khi đồng chí Ngọc nghỉ sinh); Tham gia quản trị phần mềm đào tạo; Phụ trách công tác tin học, quản lý cổng thông tin đào tạo thuộc website của phòng Đào tạo. Tham gia công tác tuyển sinh và các công tác khác thuộc phòng Đào tạo. 

9. CN. Cái Thị Như Ngọc: Chuyên viên

 

         Điện thoai: 01666144411

Email: ngocctn@qbu.edu.vn;    nhungoc3910kt@gmail.com

Năm sinh: 1992

         Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế     

Nhiệm vụ:

        Phụ trách công tác thực hành, thực tập. Tham gia việc lập kế hoạch, theo dõi công tác thi học phần; triển khai thực hiện chương trình đào tạo (khi đồng chí Hoài nghỉ sinh); Tham gia công tác xử lý và quản lý kết quả đào tạo; Tham gia công tác tuyển sinh.

 

10. CH. Nguyễn Phi Long

 

DT PLong.JPG

Điện thoại: 0983.303 104; 

E-mail: philongqbu@gmail.com; longnp@qbu.edu.vn

 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Toán-Tin ứng dụng (đang học thạc sỹ)

Nhiệm vụ:

Phụ trách công tác tuyển sinh các hệ chính quy và vừa làm vừa học do trường cấp bằng; Theo dõi việc thực hiện kế hoạch tuyển sinh; Lưu trữ hồ sơ liên quan đến TS. Tham gia quản trị phần mềm đào tạo; Phụ trách công tác tin học, quản lý cổng thông tin đào tạo thuộc website của phòng Đào tạo. Tham gia công tác xữ lý kết quả đào tạo và các công tác khác thuộc phòng Đào tạo

Các Tin đã đăng

  Các hệ đào tạo 12/24/2014 11:13:20 AM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Đào tạo- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình