THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

DỰ KIẾN LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ III, LỚP: CĐ CHĂN NUÔI

7/16/2012 11:06:20 AM
DỰ KIẾN LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ III, LỚP: CĐ CHĂN NUÔI (Hệ đào tạo liên thông – Khóa 53)

DỰ KIẾN LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ III

LỚP: CĐ CHĂN NUÔI

(Hệ đào tạo liên thông – Khóa 53)

 

Ngày

Giờ

Học phần

24/3/2012

8h00

Thức ăn và đồng cỏ – Viết, 90 phút

14h00

Bảo quản và chế biến sản phẩm chăn nuôi – Viết, 90 phút

25/3/2012

8h00

Tiếng Anh chuyên ngành – Viết, 90 phút

Phòng thi

P.204 và P.205 (Giảng đường A1)

 

  

Quảng Bình, ngày 13 tháng 7 năm 2012

                                                                                     PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

                                                                                                                  TS. Trần Ngọc

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Đào tạo- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình