THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Danh sách phòng thi Tiếng Anh 1 và Tiếng Trung 1 (khóa 55 - hệ đại học)

6/29/2014 1:06:28 AM
Phòng Đào tạo thông báo danh sách phòng thi kết thúc học phần Tiếng Anh 1 và Tiếng Trung 1 khóa 55 - Hệ đại học).
Bấm vào file đính kèm để xem chi tiết.
Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Đào tạo- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình