THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Danh sách phòng thi học phần Tiếng Anh 3 + Tiếng Trung 3 - Đại học khóa 55

6/2/2015 5:01:23 PM
Phòng Đào tạo thông báo Danh sách phòng thi kết thúc học phần Tiếng Anh 3 + Tiếng Trung 3 - Đại học khóa 55, hệ chính quy.
Bấm vào file đính kèm để xem chi tiết.
Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Đào tạo- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình