THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Lịch thi Lớp Dự bị đại học - Học kỳ II, năm học 2012 - 2013

6/14/2013 9:35:24 AM
Phòng Đào tạo thông báo Lịch thi kết thúc học phần học kỳ II, năm học 2012 - 2013 lớp Dự bị đại học.
Bấm vào file đính kém để xem chi tiết.
Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Đào tạo- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình