GIỚI THIỆU

Lịch thi (chính thức) học kỳ 2, năm học 2016 - 1017 các khóa 55, 56, 57 hệ chính quy

5/3/2017 10:25:08 AM
Phòng Đào tạo thông báo Lịch thi (dự kiến) học kỳ 2, năm học 2016 - 1017 các khóa 55, 56, 57 hệ chính quy
Các Tin đã đăng

  Giới thiệu về Phòng Đào tạo 12/24/2014 2:16:02 PM

  Các hệ đào tạo 12/24/2014 11:13:20 AM

  Thông tin lĩnh vực Khoa học công nghệ của phòng Đào tạo 3/14/2014 10:38:01 AM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Đào tạo- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình