VĂN BẢN, BIỂU MẪU

Quy định về trách nhiệm việc tổ chức thi và kiểm tra học phần trong đào tạo theo học chế tín chỉ

12/25/2014 9:54:33 AM
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Đào tạo- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình