THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Sơ đồ phòng thi sơ đồ phòng thi Kỳ thi kết thúc học phần học kỳ II, năm học 2011 – 2012

5/26/2012 4:09:49 PM
Sơ đồ phòng thi sơ đồ phòng thi Kỳ thi kết thúc học phần học kỳ II, năm học 2011 – 2012
Bấm vào Link dưới đây để tải về
Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Đào tạo- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình