THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Thông báo Lịch thi chính thức và Sơ đồ phòng thi học kỳ 1 khóa 51, khóa 52, khóa 53, năm học 2012 - 2013

12/3/2012 2:20:08 PM
Phòng Đào tạo thông báo Lịch thi chính thức học kỳ 1 khóa 51, khóa 52, khóa 53, năm học 2012 - 2013
Bấm vào file đính kèm dưới đây để xem!
Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Đào tạo- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình