KẾ HOẠCH HỌC TẬP

Thông báo về việc tổ chức học kỳ hè đối với sinh viên hệ chính quy năm học 2016 - 2017

6/29/2017 10:35:03 AM
Trường Đại học Quảng Bình thông báo kế hoạch học kỳ hè đối với sinh viên hệ chính quy năm học 2016 - 2017 như sau

Thí sinh xem ở file đính kèm!

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Đào tạo- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình