CHUẨN ĐẦU RA

 
 • Chuẩn đầu ra ngành Cao đẳng Công tác xã hội   

  Chuẩn đầu ra ngành Cao đẳng Công tác xã hội

  Đào tạo các cử nhân Công tác xã hội có phẩm chất chính trị, đạo đức, có kiến thức chuyên môn Công tác xã hội và nắm vững các kỹ năng thực hành cơ bản về Công tác xã hội để giúp đỡ các cá nhân, các nhóm và cộng đồng chịu thiệt thòi trong xã hội tự vươn lên giải quyết những khó khăn, đáp ứng được nhu cầu cuộc sống của chính mình. Có ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, có tinh thần say mê yêu nghề, nắm vững kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành về nghề Công tác xã hội, có khả năng phát hiện,

  28/03/2017 13:31

 • Chuẩn đầu ra ngành Lâm nghiệp, trình độ Đại học   

  Chuẩn đầu ra ngành Lâm nghiệp, trình độ Đại học

  Đào tạo kỹ sư Lâm nghiệp có kiến thức và kỹ năng thiết kế, chỉ đạo thực hiện các công trình xây dựng và phát triển rừng; điều tra, đánh giá tài nguyên thiên nhiên, rừng và môi trường, quy hoạch lâm nghiệp và quản lý sử dụng đất lâm nghiệp; nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và công nghệ lâm nghiệp.

  06/07/2015 10:31

 • Chuẩn đầu ra ngành Đại học Ngôn ngữ Anh   

  Chuẩn đầu ra ngành Đại học Ngôn ngữ Anh

  Đào tạo cử nhân tiếng Anh có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp, có sức khỏe tốt, có tinh thần trách nhiệm cao để có thể làm việc có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Anh, đáp ứng được yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế và có khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

  23/02/2012 11:24

 • Chuẩn đầu ra ngành Đại học Kế toán   

  Chuẩn đầu ra ngành Đại học Kế toán

  Đào tạo cử nhân Kế toán có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; Nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội, quản trị kinh doanh, quy trình công nghệ kế toán, kiểm toán, phân tích hoạt động kinh doanh. Có khả năng hoạch định chính sách kế toán, kiểm toán và thực hiện các công tác kế toán. Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc ở các doanh nghiệp và các bộ phận chức năng kế toán kiểm toán tại các Bộ, Ngành, các cơ quan nhà nước và các đơn vị kinh tế khác.

  23/02/2012 11:18

 • Chuẩn đầu ra ngành Đại học Quản trị kinh doanh   

  Chuẩn đầu ra ngành Đại học Quản trị kinh doanh

  Đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe tốt và có trách nhiệm đối với xã hội; Nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội, quản trị kinh doanh. Có khả năng tạo lập doanh nghiệp khi có kinh nghiệm và hoạch định chương trình, kế hoạch kinh doanh. Sinh viên tốt nghiệp có thể tiếp cận được ở các vị trí như: Tổ trưởng sản xuất, Quản đốc phân xưởng, Nhân viên phòng kế hoạch, phòng kinh doanh, phòng vật tư, phòng giao nhận, phòng xuất nhập khẩu, phòng hành ch

  23/02/2012 11:13

 • Chuẩn đầu ra ngành Đại học Nuôi trồng thủy sản   

  Chuẩn đầu ra ngành Đại học Nuôi trồng thủy sản

  Nhằm đào tạo những kỹ sư ngành Nuôi trồng Thủy sản có phẩm chất chính trị vững vàng, có tư cách đạo đức tốt, có sức khỏe, có nền tảng kiến thức về khoa học cơ bản; kiến thức và kỹ năng để nghiên cứu khoa học; có năng lực vững vàng về lý thuyết cũng như thực hành trong quản lý, quy hoạch và thiết kế các vùng nuôi, công trình phục vụ nuôi và sản xuất giống thủy sản; sản xuất giống và nuôi thương phẩm các đối tượng thủy sản.

  23/02/2012 11:06

 • Chuẩn đầu ra ngành Cao đẳng Sư phạm Vật lý (ghép với KTCN)   

  Chuẩn đầu ra ngành Cao đẳng Sư phạm Vật lý (ghép với KTCN)

  Sinh viên tốt nghiệp ngành Sư phạm vật lý – Kỹ thuật Công nghiệp trình độ cao đẳng khi ra trường phải có kiến thức đầy đủ và chuyên sâu về vật lý và kỹ thuật công nghiệp, có kiến thức cần thiết về ngành sư phạm.Có phương pháp tư duy logic, có tiềm lực để nâng cao trình độ khoa học và nghiệp vụ sư phạm, đáp ứng được các yêu cầu đổi mới giáo dục, có khả năng NCKH.

  23/02/2012 10:12

 • Chuẩn đầu ra ngành Cao đẳng Sư phạm Hóa học (ghép với KTNN)   

  Chuẩn đầu ra ngành Cao đẳng Sư phạm Hóa học (ghép với KTNN)

  Đào tạo giáo viên có trình độ cử nhân cao đẳng sư phạm Hóa học - KTNN có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ, đảm bảo được những yêu cầu đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy và học, kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục, dạy học môn hóa học và KTNN ở trường Trung học Cơ sở; đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục trung học cơ sở về quy mô, chất lượng, hiệu quả, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước; có chí hướng, có khả năng tự học tự nghiên cứu, tiếp tục học

  23/02/2012 10:04

 • Chuẩn đầu ra ngành Cao đẳng Sư phạm Sinh học (ghép với KTNN)   

  Chuẩn đầu ra ngành Cao đẳng Sư phạm Sinh học (ghép với KTNN)

  Nhằm đào tạo cử nhân ngành sinh học - kỹ thuật nông nghiệp trình độ cao đẳng, có khả năng dạy môn Sinh học, môn Công nghệ (phần kỹ thuật nông nghiệp) ở các trường Trung học cơ sở. Có khả năng làm việc tại các trung tâm nghiên cứu khoa học, viện nghiên cứu thuộc ngành Sinh học, Sinh thái học, Môi trường, Nông nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh có liên quan đến lĩnh vực Sinh học và nông nghiệp.

  23/02/2012 09:52

 • Chuẩn đầu ra ngành cao đẳng Sư phạm Công nghệ   

  Chuẩn đầu ra ngành cao đẳng Sư phạm Công nghệ

  Nhằm đào tạo cử nhân ngành sư phạm công nghệ trình độ cao đẳng, có khả năng dạy môn Công nghệ ở các trường Trung học cơ sở; nắm vững các kiến thức cơ bản về chuyên môn của chuyên ngành đào tạo; có kỹ năng thực hành cơ bản và làm việc nhóm; có kiến thức cơ bản về nghiệp vụ giảng dạy, đáp ứng được nhiệm vụ giảng dạy cũng như yêu cầu phát triển của chuyên ngành được đào tạo.

  23/02/2012 09:45

 • Chuẩn đầu ra ngành Cao đẳng Sư phạm Ngữ văn (ghép với GDCD)   

  Chuẩn đầu ra ngành Cao đẳng Sư phạm Ngữ văn (ghép với GDCD)

  Sinh viên tốt nghiệp ngành Sư phạm Ngữ văn (ghép với Giáo dục công dân) trình độ Cao đẳng phải có tri thức vững vàng về khoa học cơ bản, khoa học Ngữ văn, Giáo dục công dân và khoa học giáo dục, có kỹ năng sư phạm; đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay.

  23/02/2012 09:38

 • Chuẩn đầu ra ngành Cao đẳng Địa lý (ghép GDCD)   

  Chuẩn đầu ra ngành Cao đẳng Địa lý (ghép GDCD)

  Có đủ năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo được những yêu cầu đổi mới về mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục và dạy học bộ môn Địa lý, Giáo dục công dân ở trường THCS.

  23/02/2012 09:30

 • Chuẩn đầu ra ngành cao đẳng Sư phạm Âm nhạc   

  Chuẩn đầu ra ngành cao đẳng Sư phạm Âm nhạc

  Sinh viên tốt nghiệp ngành CĐSP Âm nhạc phải có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe tốt; Có đủ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đảm bảo được những yêu cầu đổi mới về mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục âm nhạc ở trường THCS; đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục ở THCS về quy mô, chất lượng, hiệu quả phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Có khả năng để hoạt động, quản lý văn hóa nghệ thuật trong các đ

  23/02/2012 09:14

 • Chuẩn đầu ra ngành cao đẳng Sư phạm Mỹ thuật   

  Chuẩn đầu ra ngành cao đẳng Sư phạm Mỹ thuật

  1. Có đạo đức tốt, đủ sức khỏe, tư tưởng vững vàng, yêu nghề. Có thái độ nghiêm túc trong dạy - học và nghiên cứu khoa học. 2. Có kiến thức Mỹ thuật cơ bản, đủ kỹ năng đáp ứng việc giảng dạy các phân môn Mỹ thuật ở bậc Tiểu học và THCS.Biết tối thiểu 01 ngoại ngữ và sử dụng thành thạo tin học văn phòng, một số phần mềm đồ họa trên máy vi tính.

  23/02/2012 09:06

 • Chuẩn đầu ra ngành Cao đẳng Giáo dục thể chất   

  Chuẩn đầu ra ngành Cao đẳng Giáo dục thể chất

  Đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng Giáo dục thể chất (GDTC) có phẩm chất đạo đức cơ bản của người giáo viên, có kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành cơ bản, có khả năng giải quyết những vấn đề thông thường thuộc chuyên ngành GDTC được đào tạo, đáp ứng được giảng dạy ở chương trình Trung học cơ sở, huấn luyện được một số môn thể thao nâng cao.

  23/02/2012 08:33

 • Chuẩn đầu ra ngành Giáo dục thể chất (ghép Công tác đội)   

  Chuẩn đầu ra ngành Giáo dục thể chất (ghép Công tác đội)

  Đào tạo giáo viên Cao đẳng Sư phạm Giáo dục thể chất - Công tác Đội, có phẩm chất đạo đức cơ bản của người giáo viên, có kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành cơ bản, có khả năng giải quyết những vấn đề thông thường thuộc chuyên ngành Giáo dục thể chất - Công tác Đội.

  23/02/2012 08:30

 • Chuẩn đầu ra ngành Cao đẳngThư viện - Thông tin   

  Chuẩn đầu ra ngành Cao đẳngThư viện - Thông tin

  Sau khi tốt nghiệp ra trường, sinh viên phải có kiến thức vững vàng về thư viện học, có kỹ năng thực hành đáp ứng được nhiệm vụ chuyên môn, có phẩm chất chính tri; đạo đức của một người cán bộ viên chức nhà nước, có sức khỏe tốt.

  22/02/2012 11:15

 • Chuẩn đầu ra ngành Cao đẳng Việt Nam học   

  Chuẩn đầu ra ngành Cao đẳng Việt Nam học

  Có năng lực chuyên môn và nghiệp vụ đảm bảo được những yêu cầu của công việc được giao. Góp phần vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, văn hoá - tư tưởng ở cơ sở, đặc biệt là công tác tổ chức, quảng bá các hoạt động du lịch của đất nước; đặc biệt ở địa phương, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Có tiềm lực để không ngừng hoàn thiện trình độ đào tạo ban đầu, vươn lên đáp ứng những nhu cầu mới.

  22/02/2012 10:53

 • Chuẩn đầu ra ngành Cao đẳng Tiếng Anh   

  Chuẩn đầu ra ngành Cao đẳng Tiếng Anh

  Đào tạo cử nhân Tiếng Anh có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp và sức khỏe tốt để có thể làm việc hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Anh đáp ứng được yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế.

  22/02/2012 10:44

 • Chuẩn đầu ra ngành Cao đẳng Kế toán   

  Chuẩn đầu ra ngành Cao đẳng Kế toán

  Chương trình đào tạo ngành kế toán trình độ cao đẳng nhằm đào tạo những cán bộ có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; Nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội, kế toán kiểm toán và phân tích hoạt động kinh doanh. Có khả năng thực hiện các nghiệp vụ kế toán trong các đơn vị kinh tế và các cơ quan khác.

  22/02/2012 10:34

 • Chuẩn đầu ra ngành Cao đẳng Quản trị kinh doanh   

  Chuẩn đầu ra ngành Cao đẳng Quản trị kinh doanh

  Đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe tốt và có trách nhiệm đối với xã hội; Sinh viên tốt nghiệp có thể tiếp cận được ở các vị trí như: Tổ trưởng sản xuất, Nhân viên phòng kế hoạch, phòng kinh doanh, phòng vật tư, phòng giao nhận, phòng xuất nhập khẩu, phòng hành chính,… ở tất cả các tổ chức, đơn vị (Doanh nghiệp, Đơn vị hành chính sự nghiệp, tổ chức tài chính – ngân hàng).

  22/02/2012 10:25

 • Chuẩn đầu ra ngành Cao đẳng Công nghệ thông tin   

  Chuẩn đầu ra ngành Cao đẳng Công nghệ thông tin

  Đào tạo cử nhân hệ Cao đẳng chuyên ngành Công nghệ Thông tin có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt. Sinh viên được đào tạo trong ba năm, tốt nghiệp ra trường được cấp bằng cử nhân cao đẳng. Cử nhân cao đẳng Công nghệ Thông tin phải đạt được các kiến thức và kỹ năng cần thiết như: Nắm được kiến thức cơ bản về phát triển phần mềm, có kỹ năng tốt về sử dụng máy tính và một số phần mềm ứng dụng, giải quyết một số vấn đề đặt ra trong thực tế bằng máy tính; có kiến thức lập trình, triển kha

  22/02/2012 10:14

 • Chuẩn đầu ra ngành Cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử   

  Chuẩn đầu ra ngành Cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử

  Đào tạo những kỹ sư trình độ cao đẳng ngành Công nghệ Kỹ thuật điện-điện tử có phẩm chất chính trị vững vàng, có tư cách đạo đức và sức khỏe tốt, có nền tảng kiến thức toán và khoa học cơ bản; có cơ sở, kiến thức chuyên môn vững vàng; có những kỹ năng thực hành cơ bản và kỹ năng làm việc nhóm, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành Công nghệ Kỹ thuật điện-điện tử.

  22/02/2012 10:04

 • Chuẩn đầu ra ngành Cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật giao thông   

  Chuẩn đầu ra ngành Cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật giao thông

  Đào tạo những kỹ sư ngành Công nghệ Kỹ thuật Giao thông có phẩm chất chính trị vững vàng, có tư cách đạo đức và sức khỏe tốt, có nền tảng kiến thức toán và khoa học cơ bản; có cơ sở, kiến thức chuyên môn vững vàng; có những kỹ năng thực hành cơ bản và kỹ năng làm việc nhóm, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành Công nghệ Kỹ thuật Giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường).

  22/02/2012 09:47

 • Chuẩn đầu ra ngành Cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật xây dựng   

  Chuẩn đầu ra ngành Cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật xây dựng

  Chương trình nhằm đào tạo kỹ sư chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp trình độ cao đẳng, có nền tảng cơ bản để phát triển toàn diện về nhân cách đạo đức, sức khỏe và nghề nghiệp, đáp ứng được yêu cầu nhân lực cho ngành xây dựng.

  22/02/2012 09:37

 • Chuẩn đầu ra ngành Cao đẳng Nuôi trồng thủy sản   

  Chuẩn đầu ra ngành Cao đẳng Nuôi trồng thủy sản

  Đào tạo kỹ sư Cao đẳng Nuôi trồng Thủy sản có khả năng nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và công nghệ trong lĩnh vực Nuôi trồng Thủy sản. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng làm việc trong các cơ sở sản xuất, đào tạo, các cơ quan quản lý nhà nước về Nuôi trồng Thủy sản và phát triển nông thôn, các cơ sở phát triển và xuất khẩu thủy sản.

  22/02/2012 09:10

 • Chuẩn đầu ra ngành Cao đẳng Lâm nghiệp   

  Chuẩn đầu ra ngành Cao đẳng Lâm nghiệp

  Có phẩm chất chính trị vững vàng, kiên định với con đường lãnh đạo của Đảng; có đạo đức tốt, sức khỏe; nền tảng kiến thức cơ bản vững chắc; kỹ năng thực hành thành thạo; có kiến thức chuyên ngành sâu, có khả năng nắm bắt tốt sự phát triển của khoa học công nghệ liên quan đến ngành nghề đào tạo; có khả năng đáp ứng nhiệm vụ chuyên môn được giao sau khi ra trường.

  22/02/2012 08:55

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Đào tạo- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình