CƠ CẤU TỔ CHỨC

 
  • CƠ CẤU TỔ CHỨC   

    CƠ CẤU TỔ CHỨC

    Tổng biên chế của Phòng là 11 người, trong đó có 01 Tiến sỹ, 07 thạc sỹ, 01 đang NCS và 02 cử nhân.

    14/12/2020 08:40

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Đào tạo- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình