GIỚI THIỆU

Cơ cấu tổ chức

7/26/2017 9:02:45 AM
Tổng biên chế của Phòng là 11 người, trong đó có 03 Tiến sỹ, 01 giảng viên chính, 02 thạc sỹ, 02 đang học cao học và 04 cử nhân.
                 

 

Tập thể Cán bộ, Giảng viên Phòng Đào tạo
 

 Thay Ngoc.jpg

 

 1. PGS.TS.GVC. Trần Ngọc  -  TRƯỞNG PHÒNG

Điện thoại:  0912098584;

E-mail: tranhangoc2003@yahoo.com; daotaoqb@gmail.com

Năm sinh: 01-02-1959.

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Vật lý

 

Chức danh nghề nghiệp: Phó giáo sư, giảng viên chính

Nhiệm vụ:
- Chịu trách nhiệm trước Ban giám hiệu và Hiệu trưởng các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng đào tạo.
- Phụ trách chung bao gồm: Công tác tuyển sinh các hệ đào tạo; Kế hoạch đào tạo; Quản lý công tác thực hành thực tập; Quản lý chất lượng đào tạoCông tác thi đua; Chế độ, chính sách đối với cán bộ giảng dạy trong Trường và cán bộ thỉnh giảng, phục vụ giảng dạy; Công tác xét tốt nghiệp, cấp bằng tốt nghiệp; Công tác văn bằng chứng chỉ, (Quản lý, cấp phát văn bằng chứng chỉ); Cơ sở vật chất và điều kiện cần thiết phục vụ giảng dạy và học tập; Quản lý nội dung cổng thông tin đào tạo thuộc website của phòng đào tạo,...


DT SNLV.JPG
                                                      Phòng làm việc của Trưởng phòng TS. Trần Ngọc

 

 

2. TS.GV. Hoàng Văn DũngPHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

   

 

 

Email: dunghv@qbu.edu.vn

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ kỹ thuật điện máy tính

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên


 
Nhiệm vụ:

- Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và Ban giám hiệu các nội dung nhiệm vụ được giao.

- Phụ trách các công việc:

Triển khai công tác đào tạo: Phân công giảng dạy, thỉnh giảng, theo dõi việc thực hiện giảng dạy, đăng ký khối lượng học tập, học thay thế đồ án, học cải thiện, học cùng lúc 2 chương trình, thời khóa biểu, công tác thi giữa kỳ, kết thúc học phần, công tác đồ án tốt nghiệp, thi tốt nghiệp (hệ niên chế); 

Xử lý kết quả đào tạo: Quản lý và xử lý điểm học phần, xét điều kiện học tiếp, ngừng học, thôi học, bảo lưu kết quả đào tạo, xét tốt nghiệp, xử lý bảng điểm. Quản lý phần mềm đào tạo.

Tham gia công tác tuyển sinh.

 

3. ThS. Lê Thị Hương: Chuyên viên


Điện thoại: 0919450177

E-mail: huonglt@qbu.edu.vn

Năm sinh: 1978

 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lịch sử

 

Nhiệm vụ:

Phụ trách công tác văn phòng: Công văn, sốliệu; Quản lý và cấp phát bằng chứng chỉ đào tạo;Thu nhận, xử lý hồ sơ tuyểnsinh hệ vừa làm vừa học, liên thông, văn bằng 2; tham gia các công tác được trưởngphòng giao.

 

Tham gia công tác tuyển sinh.

 

4. CN. Trương Thị Nhật Lệ: Chuyên viên

Điện thoại: 01683049877

 E-mail:nhatleqbu@gmail.com

Năm sinh: 1984

 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nuôi trồng thủysản

 

Nhiệm vụ:

Phụ trách công tác thực hiện kế hoạch đàotạo: Phân công thời khóa biểu, lịch giảng dạy; phòng học và biên chế năm học,công tác mời thỉnh giảng.

Tham gia công tác tuyển sinh.

 

5. ThS.GV. Lý Thị Thu Hoài: (Giảng viên, NCS)

DT TH.JPG

Điện thoại:01697527659;

E-mail: lythuhoaiqb@gmail.com

Năm sinh: 1986

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Hóa học

 

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

 

Nhiệm vụ:

 

Phụ trách xây dựng và quản lý chương trìnhđào tạo; kế hoạch giảng dạy, công tác tuyển sinh 

 

6. Ths.GV. Nguyễn Thị Như phượng: Chuyên viên

DT NP.JPG

Điện thoại:0905081185

E-mail: nguyennhuphuong05tlh@gmail.com;daotaodhqb@gmail.com

Năm sinh: 1985

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ.

 

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

 

Nhiệm vụ:

Phụ trách công tác tuyển sinh các hệ chính quyvà vừa làm vừa học do trường cấp bằng; tham gia xử lý kết quả đào tạo.

 

7. CN. Lê Thị Thuận: Chuyên viên (Đang học cao học)

DT LTT.JPG

Điện thoại: 0905462226

E-mail: thachthao7847@gmail.com

Năm sinh: 1987

 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Anh văn (đanghọc thạc sỹ)

 

Nhiệm vụ:

Phụ trách công tác xử lý quản lý kết quảđào tạo chính quy, hệ liên thông đặt tại trường.

 

Tham gia công tác tuyển sinh.

 

8. Ths. Nguyễn Thị Bích Liên: chuyên viên

Điện thoại: 0914480177

Email: bichlien317@yahoo.com

Năm sinh: 1985

 

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Khoa học máytính

 

Nhiệm vụ:

Xử lý các vấn đề liên quan đến đăng ký khốilượng học tập. Tham gia công tác tuyển sinh, công tác thực hành-thực tập.

 

Tham gia công tác tuyển sinh.

 

9. CN. Cái Thị Như Ngọc: Chuyên viên

 

           Điện thoai: 01666144411

Email: nhungoc3910kt@gmail.com

Năm sinh: 1992

                Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế     

Nhiệm vụ:

           Phụ trách công tác thực hành, thực tập.

Tham gia công tác tuyển sinh.

 

10. CN. Nguyễn Phi Long: Đang học cao học tại Thái Lan

DT PLong.JPG

Điện thoại: 0983.303 104; 0916.303 104

E-mail: philongqbu@gmail.com;nplong@qbu.edu.vn

 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Toán-Tin ứng dụng (đang học thạc sỹ)

Nhiệm vụ:

Quản lý, quản trị phần mềm đào tạo; đăng ký khối lượnghọc tập; xây dựng hồ sơ thi kết thúc học phần; công tác quản lý cập nhật nộidung Website đào tạo.

 

Tham gia công tác tuyển sinh

 

 

Các Tin đã đăng
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Đào tạo- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình