GIỚI THIỆU

 
 • Cơ cấu tổ chức   

  Cơ cấu tổ chức

  Tổng biên chế của Phòng là 11 người, trong đó có 03 Tiến sỹ, 01 giảng viên chính, 02 thạc sỹ, 02 đang học cao học và 04 cử nhân.

  26/07/2017 09:02

 • Các hệ đào tạo   

  Các hệ đào tạo

  Nhà trường có các hệ đào tạo: 1. CHÍNH QUY TẬP TRUNG 2. VĂN BẰNG 2 (CHÍNH QUY) 3. LIÊN THÔNG/ HOÀN THIỆN ĐẠI HỌC (CHÍNH QUY/VỪA LÀM VỪA HỌC) 4. VỪA LÀM VỪA HỌC

  24/12/2014 11:13

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Đào tạo- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình